Omgjøres til smarthotell

Øket konkurranse på hotellmarkedet i Vesterålen gjør at Sortlands minste hotell nå blir et «smarthotell», med automatisert booking og lavere priser enn de store med restaurant og resepsjon.

«Strand hotell» blir fra neste år et «smarthotell», der man kan leie rom direkte på nett, uten å gå via en resepsjon.

Det er Harald M. Jacobsen og familien som eier de to eksisterende hotellene på Sortland og det er firmaet Sortlandhotellene AS som formelt drifter disse. Til våren åpner et nytt stort hotell i byen med 128 rom og dette vil utfordre markedet betydelig.

Dessuten har situasjonen med korona skapt stor nedgang i turismen og reiselivet. For Sortlandhotellene AS er nedgangen hittil i år på dramatiske 35%. Selskapet har fått 75.000 kroner i «koronastøtte» for å oppveie litt for virkningene av pandemien.

Sortland kommune er tildelt 2 millioner kroner fra staten til ekstra tiltak innen lokalt næringsliv, med bakgrunn i koronasituasjonen. Nå vil man støtte ombyggingen av Strand hotell med 300.000 kroner, slik at dette kan bli et smarthotell.

Dette blir imidlertid bare en mindre del av investeringen som må gjøres. Harald M. Jacobsen beregner å bruke 1,4 millioner totalt om omleggingen og fornyingen.

24 nye baderom vil koste 250.000 kroner og nye møbler er beregnet til 600.000 kroner. Dessuten trenges det 350.000 kroner til ombygging og maling. Dette fremgår av søknaden til Sortland kommune.

Det nye nøkkelsystemet med automatisk inn- og utsjekk vil koste 150.000 kroner og diverse prosjektkostnader vil dessuten ta ca 50.000 kroner. Da er sluttsummen passert 1,4 millioner.

Hotellet vil ha TV-overvåking, tilknytning til 110-sentral, og gratis WI-FI og parkering. Konseptet smarthotell er et selvbetjent hotell som tilbyr rimelig overnatting, spesielt rettet mot studenter og backpackers.

Strand Hotell er 30 år gammelt og har i dag 38 rom. Hotellet er malt blått og har vært en del av «blåby-prosjektet» helt siden starten. Bygget var tidligere møbelbutikk og det har også vært kafe, dansebar og restaurant her.

-Dette vurderes som en interessant satsing i et marked som er hardt rammet av covid19. Ved å rendyrke smartkonseptet vil hele Sortland og Vesterålen potensielt kunne nyte godt av et bredere overnattingstilbud, lyder vurderingen fra næringssjef Marius Remen-Hansen i Sortland kommune.

-Dette er et markedssegment som de eksisterende overnattingstilbudene ikke retter seg mot. Prosjektet vil gi aktivitet på kort sikt gjennom konkrete ombygginger, samt potensial for øket verdiskaping og sysselsetting på sikt, sier Remen-Hansen.