Ny dekor i miljøgata

Strandgata på Sortland har fått en innsnevring ved Torget, og i natt ble det malt dekor på asfalten her. Om noen dager kommer det også flere plateurner, som skal bidra til å avgrense vegbanen.

Strandgata dekor

Runde baller i forskjellige størrelser og farger er malt på asfalten i Strandgata, for å markere at dette er en miljøgate der man ønsker mindre trafikk og lavere fart. Snart kommer også flere planteurner på sidene av gata.

Formannskapet i Sortland vedtok nylig å gjennomføre et prøveprosjekt i år til 220.000 kr for å teste ut en oppgradering av Torget og en innsnevring av Strandgata. Dette som alternativ til kravet om gågate. Prosjektet vil forhåpentlig gi mindre biltrafikk og lavere fart forbi Torget, og et mer innbydende og triveligere uteområde. Torghuken har alt fått en liten ansiktsløfting, ved at en dugnadsgjeng har lagt treverk i steintrappa ned mot sjøen. Det innbyr til å sitte der og nyte utsikten til Sortlandsundet.

Været er alltid en utfordring i slike sammenhenger og uke 27 var ikke den beste i så måte. Det regnet nesten hele uka og dermed kunne man ikke gjennomføre malinga på asfalten som var planlagt. Natt til i dag ble dette utført og i morges kunne bilistene se et litt forvirrende gatebilde midt i «hovedgata» gjennom Sortland. Dekoren gir ingen informasjon eller oppfordring, men mer et underbevisst signal om at man nå kjører over en lekeplass.

Kjørebanen i Strandgata har vært vel 10 meter og med parkering på østsiden, altså mot Kvartal 13. Parkeringen er tatt bort og kjørebanen er innsnevret til 6 meter. Nå er det kommer dekorsteiner og plateurner langs vegbanen. Målet å få tungtrafikk og mange bilister til å velge en annen løsning enn å kjøre gjennom sentrum. Dette gir også bredere gangareal på begge sider av gata og kortere gangfelt for gående som skal krysse over.

Installasjonen som nå gjøres skal stå over sommeren, ifølge formannskapets vedtak, og deretter skal man drøfte resultatet og erfaringene med dette. På selve Torget er det laget er grøntområde, som er bygget opp av stein og ferdigplen. Det er også satt ut mer benker og blomsterkasser enn vanlig.