Vil ha pen fasade

Hjørnetomta ved rundkjøringa på Sortland planlegges nå bebygd. Sortland kommune ber utbygger komme opp med et særlig pent bygg, da det vil vises godt i bybildet og bli som en portal.

Kvartal 20

Hvordan skal nybygget på denne hjørnetomta ved rundkjøringa se ut? Sortland kommune ber utbygger komme opp med «høy arkitektonisk kvalitet» på bygget.

Veggen på gamle «Nyborg-gården» er kanskje ikke så vakker i dag, men den vil bli skjult av et påtenkt nybygg fra denne til «Berntsen-gården». Tomta her er svært sentral i trafikkbildet og et nytt bygg må derfor ha høy arkitektonisk kvalitet, mener Sortland kommune. Utbygger er selskapet Kvartal 20 AS, der Ulf Ovik er sentral. Planene legges i samråd med Gunnar Klausen i Klausen-gruppen.

Utbygger ønsker 4 synlige etasjer pluss parkering i en underetasje. En tilbaketrukket 5. etasje er også aktuell. Det har vært litt disputt omkring dette, da Byplanen sier 3-4 etasjer i dette området, og kommunen mener underetasjen må telle med. Kommer man med en løsning som har høy visuell kvalitet og estetisk utforming, så vil ikke kommunen stå så hardt på antall etasjer. Det avgjørende blir hvordan nybygget vil fremstå, både i byformen og i samspill med nabobyggene. Kvartal 20 inneholder også verneverdige trehus, og det er dette kommunen mener nybygget må ta et visst hensyn til i arkitektonisk utforming.

Det har tidligere vært lansert flere utbyggingsplaner i Kvartal 20, både for leiligheter og næringsareal. Utbygger sier nå at man ikke skal se på gamle planer, da det er startet med helt blanke ark på det nye prosjektet. Nybygget blir altså minst en etasje høyere enn Nyborg-gården i front og med en tilbaketrukket 5. etasje vil dette bygget bli ganske monumentalt i bybildet. Det er derfor byggesaksbehandler Martine Jensen Strømsnes på vegne av kommunen nå sterkt oppfordrer utbygger til å komme opp med en virkelig flott fasade.

De planene som hittil er presentert for kommunen viser et bygg som ikke er godt tilpasset eksisterende bebyggelse, verken i størrelse, utforming eller i farge- og materialvalg. Bygget står sterkt i kontrast til nabobebyggelsen, skriver kommunen i et brev til utbygger. -Det finnes utallige gode eksempler hvor moderne arkitektur har tilpasset seg gamle bygg med stor kontrast. Slik vi har vurdert det, oppleves ikke kombinasjonen i dette tilfellet som særlig heldig. Bygget vil få en sentral plassering på Sortland og vil bli en del av inngangsportalen til sentrum. Det vil utgjøre en viktig hjørnebygg, og plasseringen krever høy arkitektonisk kvalitet. Plasseringen medfører at bygget vil utgjøre et fondmotiv i Vesterålsgata, påpekes det fra Sortland kommune.

Tomta som her skal bebygges er på ca 580 kvadratmeter. Eier er Kvartal 20 AS, et selskap som eies med 51% av Ulf Ovik. Den andre halvparten eies av Breilia Invest as, der Bjørn Tore Zahl og Ivar Andre Simonsen fra Bodø er aksjonærer. Simonsen er også involvert i Hamn Fritidhus på Senja og Cerpus Technology as i Alsvåg, og Zahl har flere eiendomsfirma i Bodø. Ulf Ovik driver med kranbiler og har firmaet Nordkran as. Aktiviteten i Nordkrav er synkende og selskapet hadde i fjor «bare» 3,5 millioner i omsetning. Tidligere har selskapet vært over 12 millioner i årsomsetning.