Neptun er nå vernet

Sildoljefabrikken Neptun i Melbu havn er nå formelt vernet av Riksantikvaren. Det 110 år gamle anlegget drives i dag av Museum Nord, og store deler er blitt restaurert en del de senere år.

I dag holder Norsk fiskeindustrimuseum til i den gamle sildoljefabrikken på Melbu (foto: Riksantikvaren/Trond Isaksen).

– Det er på en måte styggpent og dramatisk der den ligger i naturskjønne omgivelser, sier riksantikvar Hanna Geiran Neptun i en kommentar til NRK Nordland. Slik beskriver hun det store anlegget til Neptun sildoljefabrikk i Melbu havn.

Direktør i Museum i nord, Geir Are Johansen, forteller entusiastisk om en over 100 år gammel historie. – Det er en del av en stor nordnorsk gründerhistorie på slutten av 1800-tallet og utover 1900-tallet. Neptun som kulturminne fronter denne historien om fiskeindustrien, påpeker Johansen overfor NRK.

Mellom 1910 og 1946 var det stor produksjon av sildolje på fabrikken. I 1946 sa det stopp etter en stor brann. Brannen gjorde at arbeidet pågikk under åpen himmel i en årrekke.

På 1970-tallet kom en enda større utfordring. Overfiske gjorde at sildbestanden nesten ble borte. Da gikk man over til fiskearten lodde, men den tok også slutt, og det sammen gjorde fabrikken.

Siden 1986 har det ikke vært produsert noe i de store lokalene, men anlegget vurderes likevel som et av de 15 viktigste industrihistoriske stedene i Norge.

Forleden kunne antikvaren overrekke diplomet som bekrefter verningen til en henrykt museumsdirektør. – Det var havet vi levde av før olja, og det er havet vi skal leve av etter olja. Dette er en anerkjennelse av hvor viktig vår historie i Nord-Norge er for framtiden, sier Johansen.

Da Neptun ble etablert i 1910 var det landets mest moderne sildoljefabrikk. I dag huser den Norsk fiskeindustrimuseum.

Riksantikvaren forteller at anlegget er ett av 15 forskjellige steder i Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Neptun er jo en representant for en viktig næring, nemlig industriell fiskerinæring og foredling av fiskeråstoff, sier hun. De fantes det veldig mange av, og nå finnes det veldig få igjen.

Museumsdirektør Johansen sier fabrikken har blitt rustet opp over lang tid. – Vi har brukt mange år på å ruste opp og ta vare på fabrikk. Vi har fått den tilbake i god stand. Det er et arbeid som startet på 90-tallet. Vernestatusen sier han er en anerkjennelse for området, påpeker han.