Ny rekord i sjømat

Denne uka passerte eksportverdien av norsk sjømat den magiske grensen på 100 milliarder kroner, og det er en dobling i løpet av de ti seneste årene. Både laks og hvitfisk er med her.

Sushi er ettertraktet mat i Asia og Europa, og norsk sjømat inngår i dette produktet, viser direktør Renate Larsen i Sjømatrådet (foto: Norges sjømatråd, Sverre Simonsen).

Ved utgangen av november har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 97,7 milliarder kroner. Det betyr at sjømateksporten vil passere den store milepælen, 100 milliarder kroner, denne uken.

– Norsk sjømateksport passerer denne uka 100 milliarder. Det er et bevis på at verden elsker sjømat fra Norge og at sjømatnæringen er en av landets viktigste fremtidsnæringer, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– Samtidig er sjømat en del av løsningen på de store, globale utfordringene rundt klima, helse og behovet for mer mat. Forbrukeren vil ha sunn og bærekraftig mat av høy kvalitet. Som verdens nest største eksportør av sjømat ser framtiden lys ut for sjømatnasjonen Norge.

Sjømateksporten har siden 2010 doblet seg fra 50 til 100 milliarder, og Larsen peker på fire hovedårsaker.

– Vi har fått bedre betalt for den fantastiske sjømaten vår og har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. Det har vært en prisvekst i norske kroner for flere arter, for eksempel har verdien av norsk lakseeksport økt med 129 prosent siden 2010. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten. Samtidig har aktivt markedsarbeid fra myndighetene og næringens side, både med markedsadgang og markedsføring av produktene, gitt resultater, avslutter Larsen.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik er også begeistret for tallene.

– Denne uka når vi en viktig milepæl for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene som det året sjømateksporten bikket 100 milliarder kroner. Det er gode nyheter, for sjømatnæringen skaper aktivitet og jobber i hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Hittil i år har Norge eksportert 1 million tonn laks for 66 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 59,06 kroner per kilo mot 56,07 kroner i november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 54 100 tonn ørret for 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 659 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 49 300 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 20 prosent og en verdinedgang på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 65 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 15 prosent eller 354 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 85 400 tonn klippfisk for 4,4 milliarder, samt 22 600 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Hittil i år har Norge eksportert 4 285 tonn tørrfisk for 792 millioner kroner.