Nattestengt i Bø

I perioden mandag 21. august – torsdag 24. august blir det stengninger på fylkesvei 820 i Bø. Årsaken er stikkrenneskift, der veibanen må graves opp for å legge ned nye rør.

Veiarbeid må også skje om natta (foto: NFK/Kristin Krane).

For å skape minst mulig forstyrrelser for den daglig trafikken, så velger man å jobbe en del på natta når veier må stenges helt.

Denne gang er det utskifting av gamle og ødelagte stikkrenner flere steder i Bø.

Fylkesvei 820 mellom Kleppelv og Vinje blir stengt fra mandag 21. august klokken 21.00 til tirsdag 22. august klokken 06.00.

Dette melder Nordland fylkeskommune, som er eier av veien.

Her blir det mulig med omkjøring via fylkesvei 7646 på Veaveien.

På samme fylkesvei, men nå mellom Straume og Husvågen, blir det stengt fra tirsdag 22. august til torsdag 24. august i tidsrommet klokken 21.00 til 06.00.

Også her er det mulig med omkjøring, som kan skje via Veaveien og fylkesvei 7652 over Veggemo.

– Stikkrenneskiftene innebærer at vi skal grave over vegen, så da kommer vi dessverre ikke utenom vegstengninger.

På disse stedene jobber vi på natta, og da blir trafikken heldigvis mindre berørt.

Dette er et forarbeid til at det skal asfalteres senere, så da blir det bedre veg flere steder, sier faggruppeleder Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune.