Valget er i gang

Allerede har nær 500 vesterålinger avgitt sin stemme til kommunevalget. Valgdagen er 11. september, men det er altså mulig å avgi stemme på forhånd. Listene kan også endres ganske mye.

Valget er i gang og listene kan endres mye (bildecollage VNY).

Pr 15. august hadde en god del vesterålinger brukt muligheten til å forhåndsstemme.

Flest sortlendinger har stemt og her er tallet nå 142 av de 8.205 som har stemmerett.

Det er litt færre stemmer i nabokommunene, men i forhold til folketallet er det ca ca 1,5%.

Selve valgdagen er mandag 11. september, men flere kommuner har åpne valglokaler også søndag, som i Sortland og Hadsel.

Hvor og når du kan stemme, finner du på din kommunes hjemmeside.

Listene til de enkelte parti eller «bygdelister» er allerede satt opp og ferdig trykket.

Du kan likevel påvirke en del selv, men det er ikke lenger tillatt å stryke kandidater du misliker.

Ved å sette et kryss foran linjen hos en kandidat, gir du vedkommende en tilleggsstemme.

Vil du gi stemme til en person fra en annen liste enn den du velger, kan du skrive opp vedkommende.

Både tilleggsstemmer og «slengere» fra andre lister, teller med når resultatet blir summert.

Hvert parti har ellers gjerne «kumulert» en eller flere øverst på listen sin. De står med uthevet skrift.

Det betyr at disse personene får 25% tillegg i sine personlige stemmer.

Om 100 personer stemmer på MDG i Sortland får dermed Toine Sannes 25 ekstra stemmer, som nummer en på listen.

Dersom 1.000 stemmer MDG, betyr det at Sannes får 250 ekstra ut fra sin kumulerte plass.

Det minste partiet i Sortland er Venstre, som stiller liste med kun 13 kandidater.

Den nederste plassen på Venstre-lista er bekledt av herværende skribent, Ronny Jarl Jensen.

Om 100 stemmer Venstre og 100 bekjente av Jensen fører ham opp på andre lister med «slengere», vil han få 200 stemmer totalt.

Når det så gjelder utregning av hvilke parti og personer som kommer inn i kommunestyret, er det flere forhold som spiller inn.

Ved mandatfordelingen benyttes en beregningsmetode som heter «Sainte-Laguës modifiserte metode».

Den er ganske komplisert, så det endelige valgresultatet blir regnet ut via datamaskiner etter fintellingen.

Dette er for å sikre en mest mulig rettferdig og demokratisk fordeling av plassene.

Uansett er det altså du som velger, sammen med dine medborgere, som bestemmer hvem som skal lede din kommune de neste 4 årene.

Om du gir ekstrastemmer og «slengere», kan du reelt påvirke hvilke personer som velges fra de enkelte partiene.