Nå skal det ryddes

Ved «gamle salgslaget» på Sortland har kommunen lagret mye, inkludert rot og søppel. Nå starter oppryddingen, som skal gjøre tomta pen og bli en del av strandpromenaden.

Her skal det nå ryddes, lover Sortland kommune.

Tidligere i sommer ble det laget en plan for opprydding på kommunens eiendom ved nedlagte Nortura på Sortland. Nå starter jobben med å gjennomføre dette.

Det er prosjektleder Inge Ovesen i Sortland kommune som opplyser dette til Vesterålnytt.

– Vi starter nå opprydding rundt Nortura bygget. Ferdig ryddet tomt skal være når ny pumpestasjon er satt ned, det vil si i løpet av høsten, sier Ovesen.

For kort tid siden flyttet beboerne inn i de nye leilighetene sine i den sørligste ny blokka på Kjempenhøy. Utsikten mot Sortlandsundet er storslagen.

Utsikten mot kommunens eiendom like ved er kanskje ikke særlig mye å skryte av. Tvert imot så har det sett ganske utrivelig ut her den senere tid.

To åpne grøfter skal snart fylles igjen ved Kjempenhøy.

Vesterålnytt har fått kommentarer fra flere personer som også har reagert på åpne grøfter og det som tyder på åpen kloakk ved Kjempenhøy.

Dette skal det nå bli en ordning på, lover kommunen.

– Manglende ferdigstillelse av grøftene er i påvente av ny pumpestasjon, sier prosjektleder Inge Ovesen. Denne er nå ankommet byggeplass.

– Forsinkelsen av levering av ny pumpestasjon er i hovedsak på grunn av korona-situasjon nasjonalt og i Europa.

Dette har påvirket leveranse av råstoff og deler.

Arbeidet starter nå opp i neste uke og skal ferdigstilles i løpet av høsten, forteller Ovesen.

Planen som er lagt inkluderer gangvei langs stranda, som vil knytte forbindelse til de nye blokkene ved Kjempenhøy.

Kommunen skal imidlertid grave opp en ny kabeltrase her først, slik at gangveien neppe blir klar før senhøstes eller til våren.

3-4 mindre grøntområder skal også komme.

Bygget etter Nortura er kommunens eiendom, og her skal det nå ryddes på uteområdet.

Sjøgata skal forlenges, når kummene er kommet på plass i bakken. Gata vil da gi ny vei til salgslags-tomta på sjøsiden.

Langs sørsiden av El-Teams bygg skal det komme et grønt felt og en grusgang. Grusveien bli ny adkomst for gående fra Strandgata til Sjøgata.

Det meste av planen til kommunen ligger inne i vedtatt budsjett, men et par mindre poster mangler dekning av utgiftene.

Dette kan kanskje forsinke en mindre fylling, som er planlagt i fortsettelsen av Kjempenhøy-feltet.

Den mye omtalte «bystanda» omfattes ikke av tiltakene som nå kommer. Her vil ikke skje noe fra kommunens side.