Mye netto går til Bodø

Flere av Vesterålens bedrifter eies av Bodø-folk. Når det er fine overskudd hos en del rørleggere og elektrikere lokalt, så havner store deler av nettoen i konsernkassen i Bodø, men litt blir også igjen lokalt.

Nilsson Haras

For et par år siden tok Nilsson Haras AS i bruk sitt nye bygg i Vestmarka industrifelt på Sortland, og selskapet omsetter nå for ca 45 millioner årlig i Vesterålen innen VVS og rørleggerbransjen (foto: Nilsson).

Elektro Installasjon AS og Nilsson Haras AS er to sentrale firma i Vesterålen innen elektro og VVS. Begge eies med en stor andel av konsernet Elektro AS i Bodø, som er blitt et av Nord-Norges ledende private selskap i disse fagområdene. Elektro-konsernet omsetter for ca 700 millioner og har mer enn 500 ansatte, fordelt på en rekke hel- og deleiede selskap.

På Sortland hadde Elektro Installasjon AS vel 31 millioner i omsetning i fjor og kom ut med en pen netto på 3,6 millioner. Av dette går 2 millioner som utbytte til eierne og da havner vel millionen hos Elektro AS i Bodø. Elektro Installasjon AS ble startet i 1993 og har omkring 25 ansatte. Bedriften utfører alle typer elektriske installasjoner innen bolig, næringsbygg og industri i hele Vesterålen. Selskapet eies med 51% av Elektro AS, mens 49% fortsatt eies av de 4 grunderne. Thomas Fjellheim, Kjartan Jensen, Arthur Nikolaisen og Arild Stenkjær både eier og jobber i Elektro Installasjon AS.

Vesterålskraft eide en stor andel av Elektro Installasjon AS tidligere, men solgte sine aksjer til Elelktro AS på tampen av 2014. Vesterålskraft skal konsentrere seg om kraftmarkedet, men kjøper fortsatt en del tjenester hos Elektro Installasjon as, særlig på bredbånd.

Nilsson Haras AS driver innen den utvidede rørlegger-bransjen som forkortes VVS. Firmaet har hovedsete på Sortland, men også avdeling i Andøy. Nilsson Haras AS omsatte for nær 45 millioner i fjor og satt igjen med 6,5 millioner før skatt. Nettoen endte på 4,7 millioner, etter at skatten på 1,8 var betalt. Her eier Elektro AS 60% av aksjene. Lokalt er det Kato Lidahl som er daglig leder og eier selv 10% av aksjene. Det samme gjør Per-Ivar Karlsen, Trond Baraa og John Halle Andersen, alle med adresse Sortland.

Når det betales ut 3 millioner av overskuddet, går 1,8 millioner til konsernkontoret i Bodø. Nilsson Haras AS ble etablert i 1963 under navnet Harry Andersen Rørleggerforretning. Høsten 2010 ble selskapet en del av Elektro konsernet i Bodø og i 2011 skiftet man til Nilsson Haras AS. I 2013 flyttet Sortlands-avdelingen inn i nye moderne lokaler i Markveien. Selskapet sysselsetter vel 30 personer fordelt på de to avdelingene i Sortland og Andenes. Primært arbeidsområde er Vesterålen og Lofoten.

Karin Taarneby Jenssen, Karsten Svendsen, Åse Taarneby Karlsson og Hilde Taarneby Nordstrand er de største eierne i Elektro AS, men det er til sammen svært mange inne på eiersiden. Aksjonærene har utgangspunkt i Bodø, men mange bor helt andre steder i landet. Konsernet ledes av Ivar og Einar Jørgensen, som i mange år også har vært sentrale i utviklingen og ekspansjonen av konsernet.