Musikklinja består

Musikklinja ved Sortland videregående skole vil likevel ikke bli kuttet. Etter massive reaksjoner lokalt er det nå avgjort at de 12 søkerne kan starte opp, selv om det ikke er «full klasse».

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Elin D. Eide, snur om musikklinja (foto: NFK).

Da det manglet 4 søkere til klassen på 16 for musikklinja ved Sortland VGS, vedtok fylket at det ikke skulle bli oppstart.

Dette skapte sterke reaksjoner både lokalt i Sortland, men også engasjement langt ut over dette.

En underskriftsaksjon samlet raskt over 3.000 signaturer i protest.

Torsdag ble det kjent at Nordland fylke snur i saken og lar den litt reduserte klassen på Sortland VGS likevel starte opp til høsten.

Det er fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide (Ap), som har tatt denne avgjørelsen.

– Nordland har 7.777 elever som har søkt om skoleplass i år. For 15 år siden var det over 10.000 elever.

Færre elever betyr færre tilbud ved skolene i Nordland.

For fylkesrådet er det viktig at de tilbudene vi gir, treffer de behovene vi har i arbeids- og næringslivet, sier Dahlseng Eide.

Fylkestinget i Nordland setter grenser for hvor mange elever det må være for å starte opp en klasse. Tallene varierer etter hvor mange elever som går på hver skole.

– Vi følger naturligvis de grensene som fylkestinget setter, men det kan også utvises skjønn.

Selv om det er færre elever enn det nedre tallet skal være for musikklinja på Sortland, velger jeg å gjøre et unntak denne gangen, sier Dahlseng Eide.

– Når vi er så heldig at Bodø skal være Europeisk kulturhovedstad i 2024 skal vi passe på at dette merkes i hele fylket.

I samtalene med styreleder i Bodø 2024 har jeg derfor kommet frem til at det er riktig å gjøre et unntak for musikklinja på Sortland, poengterer Eide.

– Vi har en dyktig administrasjon i Nordland fylkeskommune. De har jobbet med et stort lappeteppe for å få gi så mange som mulig tilbud de har ønsket seg.

Det er rett og slett en krevende jobb når det blir færre elever, avslutter Dahlseng Eide.

Gruppeleder for Høyre i Nordland, Beate Bø Nilsen, var en av flere som gikk sterkt ut imot nedleggelsen.

-Når man legger ned en linje, er det er også snakk om ringvirkninger for elever, lærere, nærmiljøet, næringslivet, kultur og generelt samfunnet.

Derfor mener opposisjonen at skjønn er viktig i vurderingen, sier Nilsen.

Hun kritiserer både fylkesråd Christian Torset (SV) og tidligere fylkesordfører Sonja Steen (AP) for å godta administrative vedtak.

Det viste seg da også at det lot seg gjøre å snu avgjørelsen.

Dermed blir det altså likevel oppstart av VG1 musikk på Sortland til høsten og fin kontinuitet i et tilbud som har stor betydning.