Lover nye jobber

Kanskje blir det 100 nye arbeidsplasser i kjølvannet av «Gaia Vesterålen». Med et nytt museum av containere ved Sortland havn åpnes muligheter for lokale ringvirkninger i regionen.

Anna Hultgren, Stein Inge Pedersen, Ane Høyem og Raymond Løveng i Gaia (foto: Gaia Vesterålen).

Fullføring av prosjektet «Gaia Vesterålen» skal kunne gi 93 nye arbeidsplasser, hvorav 50 direkte jobber.

I tillegg vil det genereres 43 indirekte arbeidsplasser i form av varer og tjenester som skal leveres av vesterålsk næringsliv.

Dette fremkommer i en pressemelding fra Gaia etter en ringvirkningsanalyse utført av Kunnskapsparken Bodø.

– Det som tiltaler meg med Gaia Vesterålen er måten satsingen går frem for å løse og sette lokalt fokus på den største utfordringen vi står ovenfor, nemlig klima og miljøutfordringene.

Og særlig plattformen for kommunikasjon som Gaia er og måten de tar ansvar i lokalsamfunnet.

Vi har stor grunn til å være engstelige når vi ser utviklingen rundt oss. Vi har ingen tid å miste og må velge endring nå, sier ordfører John Danielsen i Øksnes kommune.

Ringvirkningsanalysen viser at for hver arbeidsplass Gaia Vesterålen skaper, bidrar det til en ekstra arbeidsplass i omkringliggende næringsliv.

Analysen er gjort under forutsetning av at containermuseet bygges i Sortland havn.

– Gaia Vesterålen bidrar til at regionen får mer kunnskap om hvordan vi som lokalsamfunn kan bevege oss i en mer bærekraftig retning.

Det er viktig med tiltak som legger grunnlag for et aktivt Vesterålen som produsent av ren mat til hele verden.

Sortland kommune ønsker å bidra til at Gaia Vesterålen lykkes med sitt viktige og nytenkende prosjekt, sier ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland kommune.

Kunnskapsparken Bodø trekker i analysen frem Gaia Vesterålens gjennomførte formidling av lokalsamfunns evne til å kunne bidra i klimautfordringene vi står ovenfor.

Ifølge Kunnskapsparken Bodø støtter Gaia Vesterålen opp om Norge som en grønn nasjon internasjonalt.

Gjennom å være en nasjonal pilot og internasjonal formidler, kan lokalsamfunnet i Vesterålen være med å påvirke et nasjonalt grønt skifte og vise vei for andre lokalsamfunn.

– Gaia Vesterålen er et viktig prosjekt for Hadsel kommune og Vesterålen fordi det skapes nødvendige kompetansearbeidsplasser, og vil gjøre oss til en enda mer attraktiv region å bo og leve i.

Jeg vil også trekke frem Gaia Talent som et viktig initiativ mot utenforskap og mangel på digital kompetanse i distriktene, sier ordfører Aina Nilsen i Hadsel kommune.

Analysen viser også til at etableringen av Gaia Vesterålen gjør regionen mer attraktiv som reiselivs-destinasjon.

GaiaVesterålen vil bli en ny opplevelsestilbyder som gir økt tursime, men samtidig bidrar til at tilreisende som allerede er på reise tilbringer mer tid i regionen.

Dette fører til økt verdiskaping og sysselsetting gjennom kjøp av varer og tjenester lokalt i Vesterålen.

– Det betyr veldig mye for oss at kommunene i Vesterålen har gått sammen om denne ringvirkningsanalysen, som viser nesten 100 nye arbeidsplasser til Vesterålen.

Gaia Vesterålen er et fantastisk prosjekt.

Dette plasserer Museum Nord som en premissleverandør for bærekraftige museumssatsinger nasjonalt, sier styreleder Randi Melgaard i Museum Nord.

Gaia Vesterålen er en teknologi- og forskningssatsing som har som mål å skape mer bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn.

Gaia Vesterålen jobber nå med planene om å bygge et containermuseum, et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringen.

Containermuseet skal etter planen stå ferdig i 2024 og lanseres som del av Bodø2024.