Ombruk av bygg

− For å nå Norges klima- og miljømål må vi gå fra å være «bruk-og-kast»-samfunn til å ha en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille.

Derfor forenkler vi nå regelverket for å gjøre det lettere å bruke byggevarer om igjen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

− Produksjonen av nye byggevarer genererer store utslipp, og byggenæringen skaper også store mengder avfall.

Næringen er derfor viktig for at Norge skal nå klima- og miljømålene. En av regjeringens fire satsinger for en aktiv bolig- og bygningspolitikk er å sørge for at vi har en klimavennlig byggenæring, sier Gjelsvik.

Nå vedtar regjeringen nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer.

Forskriftsendringen innebærer at de nasjonale dokumentasjonskravene som retter seg mot den som skal selge byggevaren, i hovedsak fjernes.

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på å bruke byggevarer om igjen for å redusere både avfall og klimagassutslipp.

De høye byggevareprisene som vi har sett den siste tiden, gjør det også aktuelt å se på hvordan man kan bruke byggevarer mer effektivt fremover.

Byggenæringen har imidlertid opplevd at kravene til dokumentasjon ved salg av byggevarer, har vært en barriere for økt ombruk.

Kravene har vært tilpasset nye, men ikke brukte byggevarer.

Dette har gjort det vanskelig og dyrt å selge eller gi bort brukte byggevarer, slik at de kan kjøpes og brukes om igjen. Det har vært billigere og enklere å kaste dem.

– Mange ønsker å bruke brukte byggevarer i større grad i sine byggeprosjekter, og flere bedrifter, inkludert mindre oppstartsbedrifter, satser på kjøp og salg av brukte byggevarer, men har opplevd at regelverket har vært en barriere.

Sånn kan vi ikke ha det hvis vi skal oppnå verdiskapning, mer effektiv ressursbruk og nå klimamålene gjennom grønn vekst, sier Gjelsvik.