Halv milliard til veier

Vesterålen kan få nye veiprosjekt for en halv milliard (500 millioner). Det foreslås 300 millioner mellom Sortland og Risøyhamn, mens veien fra Frøskeland til Myre får 200 millioner.

Monika Sande vil ha ny vei fra Kvalsaukan til Sortland (foto: VNY/NFK/T.W. Skille).

Det er i fylkesrådets forslag til «Regional transportplan Nordland 2022-2033» at disse forslagene er lagt frem.

Vesterålen kan til sammen få 500 millioner kroner for to fylkesveier som sårt trenger utbedring.

Fylkesråd Monika Sande (SP) foreslår å bruke 300 millioner kroner på utbedring av fylkesveg 82 mellom Sortland og Risøyhamn.

Dessuten 200 nye millioner kroner på fylkesveg 821 mellom Frøskelandsfjellet og Myre.

Endelig behandling av transportplanen skjer i Nordland fylkesting på Mo i Rana 13. – 15. juni.

Hvilken strekning på FV82 som tenkes tatt først, er det ikke et konkret utsagn om.

Det har tidligere vært sagt at traseen mellom Sortlandbrua og Kvalsaukbrua er «del 2» av etappene mot Risøyhamn.

Fra tidligere er strekningen mellom Maurnes og Kvalsaukbrua opprustet til moderne standard.

Uansett skal 150 millioner brukes i årene 2022-2027, og tilsvarende beløp i perioden 2028-2033.

– I tillegg er det satt av 250 millioner kroner i en «utbedringspakke» for prosjekter i Lofoten, Vesterålen og i Ofoten, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Disse midlene vil gå til vedlikeholdsutbedringer, reasfaltering og asfaltering av det som i dag er grusveger.

Dette er vedlikeholdstiltak som både privatpersoner og næringsliv etterspør.

Fylkesråd Svein Eggesvik påpeker at god økonomistyring, har gjort det mulig å prioritere gang- og sykkelveier, og mange oppgraderinger som vil ta ned etterslepet på fylkesvegene.

Når fylkesrådet nå vil bruke 10,5 milliarder kroner de neste 12 årene på transport og infrastruktur, vil det gi en betydelig oppgradering av ulike fylkesvegstrekninger.

– 10,5 milliarder kroner har sikret mange prosjekter inn i prioriteringslista.

Vi har fått løftet frem fylkesveg 82 mellom Sortland og Risøyhamn til første seksårsperiode, og avsatt totalt 300 millioner kroner til prosjektet, fastslår Eggesvik.

– Vi har ingen å miste i trafikken. Derfor har vi en større satsing på gang- og sykkelveier.

Dette er spesielt viktig når vi på flere veier opplever økt næringstransport og flere tyngre kjøretøy.

Sammenlignet med forslaget som var ute på høring, får vi en tidligere realisering av gang- og sykkelvei på Dverberg i Andøy og vi har fått prioritert inn gang- og sykkelvei i Hadsel og Leknes.

Disse kommer alle trafikantene til gode, påpeker fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.