Helt kraftløse snart

Vesterålens 5 kommuner er snart helt «kraftløse». Både Trollfjord, Andøy Energi og Vesterålskraft kan snart være kontrollert av andre. Nordkraft kan få ja både fra Hadsel og Andøy.

Kraftløs region, etter 3 selskap er solgt (illustrasjonsfoto).

Både i Narvik, Harstad og Svolvær jobber kraftselskapene iherdig med å bli større, ved å kjøpe opp mindre enheter.

Det motsatt skjer i Vesterålen og her har beilerne langt på vei lykkes med sine frierier.

Lokale politikere i Vesterålen er ganske enige om en sak: «Det er ingen vits i å eie et eget kraftselskap. Litt penger på bok er mye bedre.»

Kommunestyret i Andøy har ennå ikke avgjort salg av sitt energiverk. Det skjer trolig den 13. juni.

Anbefalingen fra styret i Andøy Energi AS er at man godtar tilbudet fra Nordkraft AS om å selge aksjene.

For en uke siden vedtok Hadsel kommunestyret med 15 mot 9 stemmer å selge ut Trollfjord-konsernet til samme Nordkraft AS.

Om dette blir gjennomført vil Andøy sitte igjen med 3% eierandel i «Nye Nordkraft», mens Hadsel vil ha knapt 5% av aksjene.

Med andre ord minimal innflytelse på fremtidige beslutninger i Nordkraft AS.

Vesterålskraft AS er fortsatt kontrollert til en viss grad av Sortland kommune, med 53,8% av aksjene.

Lofotkraft har 46,2% og går nå rettens vei for å vinne kontroll. Den 28. juni møtes partene i tingretten på Sortland.

Det er da en reell sjanse for at Lofotkraft vinner frem med krav om forkjøpsrett til 188 aksjer som Sortland nylig overførte til Vesterålen Energi AS.

Skjer det, vil Lofotkraft ha 65% eierandel i Vesterålskraft og nærmest full kontroll med selskapet.

I løpet av neste måned kan altså alle de tre gamle kraftselskapene i Vesterålen bli «flagget ut» for godt.

Både Trollfjord Kraft, Andøy Energi og Vesterålskraft vil skifte eier.

Med disse følger også en evigvarende enerett på nettleie i regionen. Altså eiendomsretten til kraftlinjer og kabler i hele Vesterålen.

Kraftstasjonene følger også med i salget, der man har evigvarende eie til «fallrettigheter» fra elvene.

Med andre ord er det strømkundene «Ola og Kari Vesterål» som nå blir solgt.

Utsalget av aksjene i de tre kraftselskapene betyr også et endelig punktum for tanken om et felles «Vesterålen Kraftlag».

Regionen vil ikke eie sine egne kraftlinjer og ha minimal innflytelse hos hovedeier.

Salget av Vesterålskraft gir ingen bindende klausuler for lokale arbeidsplasser, nettleie og investeringer i fremtiden.

Heller ikke i salget av Trollfjord og Andøy Energi er det noen sikre forbehold, som ikke kan bli justert.

Hadsel kommune sikrer seg på den annen side et hovedkontor for bredbånd.

Med 49,9% eierandel av nytt Nordkraft-selskap mener man Hadsel vil sikre og øke antall arbeidsplasser innen bredbånd.

Politikerne i Hadsel kan dessuten trolig trekke ut 50 millioner fra fusjonen.