Overskudd i kraft

Lofotkraft, som eier halve Vesterålskraft, leverer et historisk godt økonomisk resultat for 2021.

Selskapet melder om et årsresultat etter skatt på nær 143 millioner kroner.

– God underliggende drift i kjernevirksomhetene våre, samt verdistigning på aksjeposter, er årsakene til det gode resultatet, sier konsernsjef Arnt M Winther.

Lofotkraft hadde et driftsresultat på 108 millioner og et finansresultat på 54 millioner.

Finansresultatet knytter seg i hovedsak til ikke realiserte poster, da Lofotkraft Holding AS gikk fra å være aksjonær i Polar Kraft AS til å bli aksjonær i Yve AS.

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde ved årsskiftet 2.735 millioner, med en egenkapitalandel på 41 %.

Selskapet har vedtatt å gi eierne 16 millioner i utbytte for 2021, i tråd med gjeldende aksjonæravtale.

Aksjene i Lofotkraft AS eies av kommunene i Lofoten, der Vågan og Vestvågøy har 41% hver. Røst har 2%, Værøy har 3%, mens Moskenes og Flakstad har 6,5% hver.