Mistenkelig dødsfall

Politiet har siktet 3 personer i forbindelse med et mistenkelig dødsfall på Sortland i romjula. Den avdøde er en 19 år gammel kvinne fra Vesterålen og siktelsen er at man unnlot å hjelpe vedkommende.

Tre personer ble onsdag pågrepet og siktet etter straffelovens § 288 – for å ha hensatt noen i en hjelpeløs tilstand, etter at en ung kvinne på 19 år ble funnet død på en adresse på Sortland i Vesterålen. Den døde kvinnen var ikke bosatt på Sortland, men hadde bostedsadresse et annet sted i Vesterålen.

De innledende undersøkelsene på åstedet gav politiet grunn til å mistenke at det ikke var et naturlig dødsfall, og etterforskning ble iverksatt for å avklare hva som kan ha skjedd. Dette forteller politiadvokat Kay Rønning-Nyvold  i en pressemelding torsdag.

To av de siktede ble i går kveld avhørt og deretter løslatt fra varetekt, mens den tredje personen fremdeles er i politiets varetekt. Det var denne personen som meldte fra om at kvinnen var livløs og som også skal ha vært til stede da kvinnen døde. Det er ikke besluttet hvorvidt vedkomne kommer til å bli framstilt for varetektsfengsling.

Etterforskningen kommer til å fortsette de påfølgende dagene og hovedfokuset til politiet er å komme i kontakt med alle som kan ha informasjon om denne saken, samt sikring av spor slik at vi får et best mulig bilde av hva som kan ha skjedd.

Den døde kvinnen vil bli obdusert, men tidspunkt for obduksjon er ennå ikke bekreftet.

NRK har snakket med forsvareren til mannen som fortsatt sitter i varetekt. – Jeg har hatt en kort samtale med ham i dag, og han er selvfølgelig sterkt preget av hendelsen. Men samtidig stiller han seg uforstående til siktelsen, sier advokat John-Petter Karlsen til NRK.

– Dette er en vanskelig sak. Et ungt menneske har gått bort og kommunen har derfor satt ned et kriseteam som tilbyr støtte og hjelp til de som er berørt, sier oppvekstsjef og fungerende rådmann i Sortland, Erik Strand.

– Alle de involverte fremstår som norske statsborgere og alle er nok personer med tilhørighet til Vesterålen, ja, sier politijurist Torgeir Kvitvik til NRK Nordland. Politiet understreker at de tre ikke er siktet for drap.

– Vi har valgt å sikte tre personer i forbindelse med dødsfallet. Dette ut ifra vår oppfatning av at det ikke ser ut som et naturlig dødsfall. Vi jobber nå videre med å finne ut av hva som faktisk har skjedd rundt denne tragiske hendelsen, sier politijurist Torgeir Kvitvik til NRK Nordland.

De tre siktede er unge personer som er siktet etter paragraf 288 i straffeloven, som omhandler å forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Paragrafen har en strafferamme på inntil tre års fengsel. Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på mulig hendelsesforløp, kjønn, alder eller relasjon mellom den avdøde og de tre siktede.