Milliarder i fisk

Året 2022 ble tidenes beste for norsk sjømateksport. Det er rekord i kroneverdi og i volum tilsvarer dette 40 millioner måltider hver eneste dag gjennom året. Laks utgjør brorparten her.

Direktør Christian Chramer er fornøyd med 2022 (fotocollage: Sjømatrådet/Marius Fiskum/Vny). 

Totalt eksporterte Norge 2,9 millioner tonn sjømat til en verdi av vel 151 milliarder kroner i fjor.

Dette er en økning på vel 30 milliarder kroner, eller 25 prosent, fra rekordåret 2021.

– Den norske sjømateksporten har lagt bak seg et historisk sterkt år.

Det skjer i en periode som har vært preget av krig i Europa, galopperende energipriser, skyhøy inflasjon og en svekket global kjøpekraft.

Et resultat av de krevende og urolige tidene er en kraftig prisvekst som i fjor ga rekordhøye priser på viktige arter som laks, torsk, makrell, ørret, sei og sild, sier direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Eksportrekorden kommer til tross for lavere eksportvolum for en rekke arter, som laks, sild, makrell, torsk og kongekrabbe og snøkrabbe.

– For laks har lavere sjøtemperaturer påvirket slaktingen negativt i 2022.

Når det gjelder våre villfangete arter, gikk det i fjor betydelige mengder sild til mel- og oljeproduksjon i Norge, mens vi hadde lavere kvoter for torsk.

Dette er i stor grad hovedforklaringen til volumnedgangen, sier Chramer.

Det var mange milepæler i den norske sjømateksporten i 2022.

For aller første gang eksporterte Norge sjømat for mer enn 10 milliarder kroner i hver eneste av årets tolv måneder.

I tillegg passerte lakseeksporten 100 milliarder kroner. Det har aldri skjedd før.

– Norsk laks har hatt en årlig vekst i eksportverdien på 14 prosent de siste 10 årene.

Dette er eventyrlige tall og langt over den øvrige fastlandseksporten i Norge, sier Christian Chramer.

Også i 2022 sto laks for den desidert største andelen av norsk sjømateksport, med 70 prosent av den totale verdien.

Bak følger torsk (8 prosent), makrell (4 prosent), ørret (3 prosent), sild (3 prosent) og skalldyr (1 prosent).

– Norsk sjømat er en robust global handelsvare som i fjor ble solgt til 149 markeder.

Vår laks er elsket over hele kloden, mens også torsken står svært sterkt i Europa.

Makrellen dominerer i Asia og klippfisken er nærmest hellig i markeder som Portugal og Brasil.

I tillegg får stadig flere øynene opp for norske skalldyr, sier Christian Chramer.

Artikkelen her er bygget på en pressemelding fra Norges Sjømatråd.