Full stopp i tunnel

LNS sine arbeidere fikk en kraftig overraskelse nylig, under utsprenging av ny tunnel på E6 i Helgeland. Lagt inne i fjellet fant man løs leire og grus som kan være 100.000 år gammelt.

Full stopp for LNS i E6-tunnelen (foto: Statens vegvesen).

Statens vegvesen og totalentreprenør LNS AS har møtt på en svært uvanlig utfordring i prosjektet E6 på Helgeland, ved Svenningelv-Lien.

Under byggingen av Bergåstunnelen i Grane komme har tunneldriverne sprengt seg inn i knallharde leire og grusmasser som sannsynligvis stammer fra før siste istid.

I tillegg er området med den spesielle massen svært langt. Kanskje et sted mellom 40 og 80 meter.

Selv om massen er tørr og så hard at den kan minne om fjell, har funnet gitt full stopp i fremdriften.

– Vi kan ikke drive videre i slike løse masser før vi vet mer om hvordan de oppfører seg.

Nå må vi først finne ut hvordan vi skal ivareta sikkerheten til våre ansatte og så hvordan vi kan bygge en sikker tunnel i igjennom dette partiet.

Det sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Før prosjektet ble langt ut på anbud, prøveboret Vegvesenets geologer fjellet i traseen der tunnelen skal gå.

Prøvene tilsa at det ville komme seks soner med fjell av dårlig kvalitet.

Nå viser det deg at den tredje sonen ikke er fjell i det hele tatt, men komprimert knallhard leire og grus.

– Sammen med totalentreprenør og innleid ekspertise skal vi nå gjøre en grundig kartlegging av grunnforholdene inne i fjellet.

Så skal det utarbeides en plan for hvordan vi skal bygge oss igjennom området på en trygg og forsvarlig måte.

Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

E6 Svenningelv-Liener en delstrekning på E6 Helgeland. Byggingen startet seint i 2021 og vegen er planlagt ferdig i 2025.

Siste istid var en periode fra om lag 100.000 år siden, frem til isen forsvant for ca 10.000 år siden.

I denne perioden var det opptil 3 kilometer tykke isbrekapper som dekket store deler av Nordvest-Europa og Nord-Amerika.

Hele Norge, Barentshavet og Svalbard var i denne perioden dekket av is.

Andøya står i en særstilling når det gjelder tiden for smeltingen i Norge.

Sedimentene på bunnen av innsjøer på Andøya viser at deler av øya ble isfrie for 22.000 år siden.

Det betyr at deler av Vesterålen var blant de første stedene langs kysten som ble isfritt.

All isen over Norge var ikke borte før ca 8.000 år før «null», altså Jesus fødsel.