Flere kjører opp

Med nær 160.000 gjennomførte oppkjøringer er ventetiden for oppkjøring mange steder tilbake til et normalnivå på om lag fire uker.

Per 31. desember er det totalt gjennomført 157.970 oppkjøringer i alle klasser. 79 prosent av alle prøver er bestått.

– Det er fortsatt stor pågang etter prøver i de større byene, men vi jobber iherdig med å redusere ventetiden både der og i resten av landet.

Sensorene har gjennomført oppkjøringer både på kvelder og i helgene, og de har hjulpet hverandre på tvers av landsdelene etter hvor etterspørselen har vært størst.

-Vi har gjennomført 5.840 flere oppkjøringer i 2022 enn året før og 18.570 flere enn i 2019, sier Heidi-Kristin Herbst.

Hun legger til at 2019 var siste normalåret før konsekvensene av pandemien rammet oss og svært mange andre.

Koronapandemien gjorde at etterspørselen etter førerkort økte, og vi har de siste årene hatt lange ventetider på oppkjøring.

Ikke beståtte førerprøver er ressurskrevende og bidrar til at flere må vente på å få gjennomført førerprøven.

79 prosent av alle prøver i 2022 er bestått, det vil si 124.460 førerprøver.

98.459 førerkortkandidater bestod på første forsøk, 18.710 på andre forsøk, 4.735 på tredje forsøk og 2.556 måtte prøve flere ganger.

Hvor blir det da av de resterende? Mange tar flere kjøretimer og prøver igjen neste år, mens andre gir opp.