Meget god tilstand

God nyheter om de eldre skolebyggene i sentrum. Betongen er ikke skadet, og spesielt Sortlandshallen har en helt utmerket tilstand på bærende konstruksjoner ennå i dag.

Ingen grunn til å rive Sortlandshallen, ettersom betongen er intakt og uten store skader (arkivfoto).

Sortland kommune legger nå planer for eventuell ny barneskole og en ny idrettshall. Noen har påpekt at de gamle byggene er modne for å rives, inkludert Sortlandshallen.

Kommunen har derfor leid inn ekspertise for å sjekke dette. Firmaet Norconsult AS har hatt befaring av skolebyggene og hallen, og laget en tilstandsrapport i etterkant.

Undersøkelser av betongen i byggene viser at det ikke er noe galt med de bærende konstruksjonene. Spesielt hallen er i utmerket tilstand fortsatt.

Sortlandshallen ble bygget i 1972 og har inneholdt basseng og dusjanlegg, som har medført ganske høy fuktighet i bygget.

Befaringen startet like godt i kjelleren under hallen, der man fant at bærende søyler er intakte og uten tegn til korrosjon. Kjelleren er helt tørr.

Oppe i svømmehallen og idrettshallen viste kontrollen at både søyler og dragere var i utmerket tilstand, uten synlige tegn på skader.

Konklusjonen er at alle byggene der det drives barneskole i dag har OK kvalitet på betongen, som tilfredsstiller dagens standard på B20.

Denne rapporten vil nå bli en del av grunnlagsmaterialet når man skal vurdere neste skritt i planene om ny barneskole.

Slik rapporten viser er det ingen grunn til å rive Sortlandshallen på grunn av dårlig betong.

Egentlig er det ikke noen grunn til å rive de tre delene som danner barneskolen heller, da betongen også her er intakt.

En del mindre skader og sår er det i alle byggene, men dette er slikt som kan utbedres som en del av vedlikeholdet.

Barneskolens nyeste del ble bygget i 1977 og ombygget for 7 år siden. Her er svikt i et gulv, men ellers er betongen intakt.

De to eldste delene ble bygget i 1956. Også her er betongen intakt, men en del avskallinger er funnet og lite overdekking av armering.