Skepsis til Lamarka

Begge de to arkitektfirmaene som har vurdert ny barneskole og nye haller i Sortland, er skeptiske til å bygge i Lamarka. Begge vil også helst ha ny svømmehall i bysentrum.

Lamarka er ikke førstevalget til arkitektene. Likevel presenterte man skisser på dette (foto: MDH arkitekter/Studio Ellefsen).

Torsdag 23. september arrangerte Sortland kommune «midtveis-seminar» for prosessen med å planlegge ny barneskole og nye haller.

To arkitektfirma er invitert og betalt for å komme med sine innspill, før man tar en endelig beslutning om hvor ny skole skal bygges.

Årsaken til skepsis ved Lamarka for en ny stor skole, er i første rekke ut fra miljøhensyn og samspillet med byen og de andre skolene.

Full utbygging på myra i Lamarka vil frigjøre så mye CO2 og forbruke energi tilsvarende driftskostnaden for både en skole og idrettshall i 26 år.

Det ene arkitektfirmaet er BOGL, i samarbeid med Ola Roald Arkitektur og Byverkstedet. Det andre er Team MDH og Studio Ellefsen, i samarbeid med Avec og Norconsult.

BOGL la under sin presentasjon stor vekt på samspillet med byen av de andre skolene, og rådet primært til å bygge ny skole i dagens skolekvartal i sentrum.

Firmaet mente også «byaksen» er viktig, med andre tilbud i nærheten. Særlig her Kulturfabrikken.

BOGL vil legge en ny svømmehall i bysentrum, kanskje på tomta etter den gamle brannstasjonen.

Dagens svømmehall bør bygges om til turnhall, da bassenget fint kan bli en «hoppegrop» som turnerne trenger.

Ny svømmehall bør ligge i bysentrum, gjerne på «Nortura-tomta» (foto: MDH arkitekter/Studio Ellefsen)

Arkitektene hos Tema MDH råder også til å bygge nytt i dagens skolekvartal, og dermed bevare myrområdet i Lamarka av miljøhensyn.

Her foreslår man å legge ny svømmehall ved sjøen, og gjerne ved varmesentralen til Vesterålskraft.

Svømmehallen kan bli en attraksjon for Sortland og Vesterålen, og trenger da nærhet til sjøen og god trafikkflyt omkring.

Et friluftsbad er også en tanke her, slik man blant annet har tenkt i Harstad. Kanskje Sortland blir først?

Dessuten kan en ny svømmehall kobles til et nytt helsehus. Nye legekontor, helsestasjon og frisklivsentral hører med her.

I neste runde vil dette kunne gi ringvirkninger for næringslivet lokalt i byen, med bl.a. tannleger, treningssentre og optikere.

Dette er hovedpunkt fra de to foredragene som ble gitt torsdag.

Utspillene fra de to arkitekt-firmaene inngår nå i prosessen som skal lede frem til en avgjørelse i Sortland kommunestyre.

Sluttseminaret er satt til 29. oktober, og deretter blir det politikerne som skal ta over og gjøre vedtak.

Prosessen for ny barneskole, ny idrettshall og ny svømmehall er altså godt i gang, men langt fra avgjort.