Bot til kontrolløren

Multiconsult Norge AS har fått en «bot» på 400.000 kroner av Sortland kommune, for å ha gitt «uriktige og villende opplysninger» om byggemetoden ved Calanus-fabrikken.

Fabrikken til Zooka (tidl. Calanus) er nå godkjent som et solid og sikkert byggverk.

Det var Oslo-firmaet Total Bygg og Anlegg AS, med byggmester Harald Langemyhr i spissen, som stod for oppføringen av fabrikken ved Bogan i Sortland.

Firmaet gjorde «en vri» på fundamenteringen, som ble oppdaget av et lokalt byggefirma som jobbet på nabotomta.

Det ble sendt varsel til NESO og Sortland kommune, og kommunen bad om en forklaring på varselet.

Byggmesteren avviste at det var feil med fundamenteringen og Multiconsult Norge AS gikk god for dette.

Multiconsult skulle kontrollere byggearbeidene og har gjentatte ganger sendt brev til kommunen der man avviser anklager om «fusk» i prosjektet.

Advokater kom inn i bildet, da både Calanus AS, Multiconsult og Harald Langemyhr bastant avviste feil i fundamenteringen.

Kommunen var imidlertid sikker i sin sak og hyret inn uavhengige eksperter, som foretok kjerneboring og tok prøver av fundamentene.

Det viste seg da at fundamentene ikke var utført riktig og hadde store mangler, akkurat slik varselet til NESO opprinnelig lød.

Multiconsult hadde påtatt seg oppgaven med å kontrollere hele byggingen og følge med at alt gikk «etter boka».

Her glippet det altså skikkelig og Sortland kommune mener at kontrolløren ikke kan slippe unna i en så alvorlig sak.

– Svikten kunne medføre fare for liv og helse, dersom den mangelfulle bæreevnen i konstruksjonen ikke ble avdekket, skriver kommunalsjef Terje Kili i sitt vedtak.

Sortland kommune har derfor vedtatt å gi Multiconsult Norge AS et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner.

Begrunnelsen er at uavhengig kontroll av fundamentering ved Calanus fabrikkbygning ble gjort i strid med byggesaksforskriften.

I forbindelse med kontrollen «har Multiconsult gitt uriktige og villedende opplysninger til bygningsmyndighetene om at utførelsen av fundamenteringen var i samsvar med prosjekteringen».

Den uriktige opplysningen medførte større ulempe for kommunen ved at det måtte benyttes ytterligere ressurser for å avdekke om bekymringsmelding fra NESO medførte riktighet.

Multiconsult har allerede avvist kravet om gebyr, men kommunen fastholder dette i et nytt vedtak.

Om dette blir stående, med uendret beløp, er imidlertid fortsatt litt usikkert, da mye tyder på at saken vil havne i retten.

Uansett er dette en meget stygg «ripe i lakken» for Multiconsult Norge, som nettopp jobber med å kontrollere mange store byggeprosjekt omkring i landet.

Etter at fusket ble avdekket, måtte Total Bygg og Anlegg AS komme tilbake og gjøre utbedringer på fundamentene til fabrikken.

Utbedringen skal være godkjent av spesialister, slik at bygget nå både er trygt og sikkert – også om det kommer en skikkelig storm.