Mange vegprosjekt planlagt dette året

Et av de mest debatterte tema i valgkampen nylig var asfalteringa som skjedd i Sortland like før valget i fjor. Mange tolket dette som et bevisst tiltak fra forrige ordførers parti for å vise hvor bra det blir med riktige prioriteringer. Nå fikk ikke hun flertall, og ved neste valg kan man kanskje oppleve at den nye ordføreren prøver samme taktikk. Mange liker lukten av nylagt asfalt. På bildet er maskinene i gang ved bussterminalen på Sortland.

Asfalt Sort

 

En rekke små og store vegprosjekt er på planstadiet nå og en hel del er faktisk både påbegynt og klare til oppstart. Det største prosjektet lokalt er fornyelse av fylkesvegen nordover mot Andøy, der man skal gjøre en del omlegginger ved Maurnes for sikre en tryggere vegtrase. På Sortland jobber man også videre med Bjørklundvegen og i det siste har det vært mye snakk om den påbegynte vegen til Lamarktunet. Sistnevnte ble igangsatt uten at politikerne hadde vedtatt oppstart og her ble teknisk sjef gitt en kraftig reprimande for å ha gått ut over sine fullmakter.

Markvegen går fra Sortlandsbrua og opp til industriområdet i Vestmarka. Den har vært på planstadiet i mange år og nå er arbeidet kommet i gang for fullt. Vegen er nå stengt for trafikk mens arbeidet pågår, og dette betyr en stor omkjøring for de som skal til bedriftene i Vestmarka. Vegen skal forsterkes og gjøres bredere. Nede i krysset med Vesterålsgata, like ved Esso, kommer det en ny trafikkøy midt i vegbanen. Dette skal skille trafikken bedre og skape mer oversikt før man kjører inn på Vesterålsgata.