Kulturfabrikken med kinosuksess

Sortland nye kulturhus, Kulturfabrikken, har nå snart vært i drift i to år. Fjoråret var det første hele året man hadde tilnærmet normal drift, og kinoen var da på plass med sitt gode tilbud. At den nye kinoen var en etterlengtet nyvinning, ser man klart av besøkstallene. Sortland kino er nå igjen blitt Vesterålens største kino og i fjor solgte men over 18.000 billetter. Bildet viser Kulturfabrikken bak en liten blomsteroppsats, og det kan jo symbolisere nettopp den suksess man har hatt så langt.

Kulturblomsten

 

Nå er det imidlertid ikke alt som er like rosenrødt, da kommunestyret i Sortland like før jul måtte banke budsjettet og godta en overføring til Kulturfabrikken KF med ikke mindre enn 26 millioner kroner. Nå er dette faktisk det meste av kommunens kulturbudsjettet, og inkluderer både bibliotek, kino, kulturskole, museum og en rekke andre tilbud man nå finner samlet i kulturhuset. Likevel er altså kostnaden for skattebetalerne i Sortland blitt betydelig større enn forutsatt. Man regnet med en ekstra kostnad på kulturhuset med ca 5 millioner, men dette er både doblet og nesten tredoblet slik driften nå er lagt opp.

Oppslutningen om kulturhuset har vært meget god fra lokalbefolkninga, men det er selvsagt merkbart at Hurtigrutens Hus på Stokmarknes også kjører et hardt program og har en flott kino. Med nytt kulturhus i Bø og planer om det samme på Myre, så er det åpenbart kamp om kulturgjestene. Harstad og Svolvær jakter de samme billettinntektene og der har man nært samarbeid med egne hotell. På Sortland er det ikke kommet noe nytt hotell og dermed blir det ikke solgt «weekend-pakker» slik man er kjent med fra større byer.