Sortland hotell har pusset opp

Noe nytt hotell kom aldri ved Kulturfabrikken og Sortland hotell er derfor enerådende i byen for øyeblikket. Nå har man gjennomført en betydelig oppussing til ca 10 millioner. Tilbakemeldingene på dette har vært svært gode. Hotellet har imidlertid også planer om en viss utbygging for å øke kapasiteten. Hotelleierne med Harald M. Jacobsen i spissen, har visstnok mange ideer man nå jobber med. Den gamle tømmerstua man hentet i Forfjorden (se bildet), står nå rett sør for hotellet og skal etterhvert inngå i et eget konsept som en del av tilbudet til kundene.

Hotell Sort

 

Sortland hotell omfatter også det tidligere Strand hotell i Strandgata. Der hadde man høsten 2015 ca 90 flyktninger i kost og losji en periode, da asylstrømmen til Norge var på topp over Storskog i Finnmark. Samarbeidet med UDI ble imidlertid ikke fornyet og Strand hotell er igjen tilbake til normal drift, som et underbruk av Sortland hotell, for å ta av toppene i trafikken. Strand Hotell brukes mye om sommeren, når det kommer busslaster med turister fra Europa, på veg til Lofoten.

Sortlandhotellene AS har de senere år ligget jevnt på 22 millioner i årsomsetning. Selskapet har hatt ca 3 millioner i overskudd og driften må derfor kunne karakteriseres som god og stabil. Det er Harald M. Jacobsen selv som eier alle aksjene i selskapet, men flere av barna hans er involvert i selskapet på en eller annen måte.

Sortland Hotell har 42 dobbeltrom og 8 juniorsuiter, møterom  og restaurant. Forfatterne Knut Hamsun og Lars Saabye Christensen er viset spesiell oppmerksomhet i foajeen og den lille spisesalen som kalles «Biblioteket». Mens Knut Hamsun bodde på Sortland hotell i 1911, skrev han på boka «Den siste glæde».