Hurtigruten og Sortland havn uenige

Havnesjef Hugo Næss gikk av i fjor og ny mann er på plass, Geoffrey J. Armstrong. Den nye havnesjefen er utdannet jurist og kommer fra jobben som assisterende rådmann i Volda kommune. NorExpress var en av de store aktørene i havna og de trakk seg ut i fjor. Nå er de i ferd med å bygge opp en ny terminal i Lofast-krysset som skal betjene både Lofoten og Vesterålen. Hurtigruta kommer trofast på sine besøk både på dag og natt, men Sortland havn mottok før jul et krav fra selskapet Hurtigruten ASA om å betale tilbake avgifter. Selskapet mener havna har krevd inn for høy kaileie i mange år, og vil nå ha penger tilbake. Hvor stort beløpet er, vet man ikke sikkert, men det er trolig på flere millioner kroner. Tilsvarende krav en kommet fra Hurtigruten AS til mange andre havner langs kysten, blant annet Stamsund og Svolvær, med henholdsvis 2,7 og 2,9 millioner.

Havna Sort

En annen sak for havna er trangboddhet. Mellom Kystvaktbasen og Kulturfabrikken er det ikke mer ledig plass. Om et større firma ønsker å etablere seg her, kan man rett og slett ikke tilby tomt. Fiskebollefabrikken Vesteraalens AS bygger nå lager og fabrikk på nabotomta, som var det siste ledige arealet. Tråler- og oppdrettsfirmaet Holmøy har på denne bakgrunn bygget sin egen havn, litt lenger nord i Sortlandsundet, der man både får egen kai og store bygg på land. CTG har vært en stor aktør i Sortland havn, men aktiviteten der har sunket sterkt de senere år.

Utfordringene står derfor i kø for Sortland havn fremover. Den nye havnesjefen må finne seg til rette i sjefsstolen, han må så fylle rommet etter transportøren som forsvant og han må jobbe hardt sammen men kommunens ledelse for å tilbakevise kravet fra Hurtigruten ASA. Angående kravet fra Hurtigruten så kan kanskje Sortland samkjøre med andre kommuner. Likelydende krav er gått til mange andre havner langs kysten, der hurtigruta har blitt sett på som en meget god og sikker inntektskilde for å finansiere utbygginger og vedlikehold av havnene. Trolig blir det et rettslig oppgjør om saken og Sortland havn har i utgangspunktet avvist alle krav fra Hurtigruten ASA.

Hurtigruten anløper Sortland havn to ganger i døgnet og ligger begge gangene bare en halvtime ved kai. Slik er det de fleste anløpsstedene. Hurtigruten mener derfor det er urimelig at man skal betale kaileie for et helt døgn. Til sammen betaler selskapet over 100 millioner kroner i kaiavgifter pr år. Dette er selvsagt en betydelig utgiftspost, som har økt betydelig de senere år. Ingen av havnene langs leia har godtatt kravet fra Hurtigruten, så det brygger opp til flere rettssaker om dette.