Hodejegere jakter ny Sortland-rådmann

Fungerende rådmann i Sortland kommune nå er Johnny Kvalø (bildet). Han er egentlig økonomisjef i kommunen og er bare midlertidig i stillingen også som rådmann, etter at Rolf M. Lossius gikk av før jul. Nå er det hodejegerne i firmaet Utviklingspartner i Ski, som har fått oppgaven med å finne aktuelle kandidater til rådmannsjobben i Sortland.

Johnny Kvalø

Johnny Kvalø (foto: Sortland kommune) ivaretar oppgavene som rådmannen normalt har. Lossius er i en mer fri stilling som konsulent, inntil arbeidsavtalen hans utløper til høsten. Rolf Lossius kom til Sortland for snart 6 år siden, da han fikk rådmannsjobben her. Etterhvert kom han på kant med en fagforening i kommunen, etter flere personalsaker ved teknisk etat. Også hos politikerne var det en viss misnøye å spore, både i blå og rød leir. Derfor var det ingen stor overraskelse i det politiske miljøet at han ikke ble tilbudt en ny åremålsavtale. Han bad om en avklaring på dette etter valget i 2015. Da svaret var negativt bad han selv om å få forlate posten umiddelbart, ettersom han følte tilliten manglet mellom ham selv og den politiske ledelsen. Dette ble godtatt enstemmig.

Sortland kommune har hatt stor utskfting av folk på teknisk etat og nå mangler man også toppleder her. Utviklingspartner skal derfor ikke bare finne ny rådmann, men også en kommunalsjef som kan lede service- og teknisk sektor i Sortland kommune. Det kan bli like krevende som å finne ny rådmann. Det er ikke satt noen tidsfrister for dette, men fra politisk hold har man sagt at det er ønskelig å få disse nye lederne på plass i Sortland før sommeren, om mulig. Sortland har også ledig jobb som næringssjef. Den stillingen har vært lyst ut 2 ganger før, som midlertidig stilling, men man var ikke fornøyd med de 6-7 søkerne som da meldte seg. Nå er jobben lyst ut for 3. gang og nå som en fast stilling. Man håper flere da melder sin interesse.