Reindrift støtter turismen

Reindriften hos Inga Sami Siida ved Sortland er blitt en del av turismen i området, og besøk i siidaen er blitt svært populært hos tilreisende. Særlig er det stor aktivitet når cruicebåter anløper Sortland. Da går skyttelbussene i jevn strøm til Kvalsaukan, der turistene kan møte rein på nært hold og oppleve litt av den samiske kulturen. En smakebit av tradisjonell kost er det også mulig å få i lavvoen på gården.

Reindrift

Sortland og Vesterålen har ikke så veldig mange særegne spydspisser innen turisme, og reinene i Kvalaukan er derfor blitt en attraksjon som mange nå bruker i markedsføringa av sine tilbud i området. Bildet viser et lite utsnitt av reinflokken på vinterbeite i Forfjorden.