Tang og tare-farm

Tang og tare kan skape nye arbeidsplasser i området ved Raftsundet og Øyhellsundet. Fiskeoppdretter Bent Eriksen solgte sin bedrift til Nordlaks for et par år siden, men har nå søkt om å få komme i gang med et nytt kapittel innen havressurser. Nå er det altså tang som og andre vekster som er i fokus og en hel rekke firma ser nå på muligheter innen dette feltet.

Øyhellsundet

Bildet viser en idyll i Øyhellsundet, men det er lite å leve av for de fastboende. En bedrift som dyrker og foredler tang og tare, vil kanskje kunne skape like mange arbeidsplasser som forsvant da Nordlaks fikk overta oppdrettskonsesjonene.