Mange nye innbyggere

Vesterålen har så langt i år fått 376 nye innbyggere fra andre land. Av dette har Sortland alene tatt imot over halvparten. Mer enn 2 av 3 kommer fra krigsherjede Ukraina.

Midnattsol og mørketid møter nye innbyggere i Vesterålen (illustrasjonsfoto).

Sortland har bestemt seg for å ønske 200 nye innbyggere velkommen i løpet av inneværende år.

Det målet er nesten nådd, med 194 ankommet så langt.

Den aller største gruppen er fra Ukraina, som trolig teller omkring 165 personer.

Andøy har også tatt imot mange og her er kvoten på 85 personer allerede nådd.

Hadsel skulle invitere 100 personer til seg i år, men så langt er det bare 43 som er kommet.

Øksnes har tatt imot 38 og Bø 16, slik at Vesterålens samlede antall er 376 personer.

Det er altså ikke full «kvote» i Hadsel, Øksnes og Bø, så her er plass til ca 100 flere.

Det meste av disse personene er flyktninger fra Ukraina, men det er også kommet noen fra andre land.

Norge har til sammen tatt imot ca 25.000 flyktninger så langt i år, og av disse er nær 22.000 fra Ukraina.

Det er vel 4.000 som er vedtatt bosatt, men som ennå ikke har funnet sin vertskommune.

Nordland fylke ville ta imot 2.880 nye innbyggere i år, men mangler fortsatt vel tusen på å nå målet.

Det er kommet ca 1.600 fra Ukraina til Nordland, og det er altså noe mindre enn man ventet.

Sortland er den kommunen i Nordland som har tatt imot flest i år, bortsett fra Bodø.