Vennskapsby i krig

Også i Sortlands «vennskapsby» i Russland skjer det aktiv verving av soldater til krigen mot Ukraina. Toine Sannes ber ordføreren om at «vennskapet» avsluttes, og gjøre det i klart språk.

Innfelt Toine Sannes (foto: MDG) foran vervekontor i Monchegorsk (foto: VKontakte/Murmansk recruitment service).

Over hele Russland skjer det aktiv verving av soldater for å delta i krigen mot Ukraina og sikre okkupasjonen der.

Guvenør Andrei Chibis i Murmansk fylke har tatt en aktiv rolle som støttespiller for president Putin.

Guvenøren går gjerne rundt i en svart hettegensen med Z på brystet, for å vise sin holdning.

Et vervingskontor ble i sommer satt opp i Monchegorsk, får å rekruttere unge menn til krigsinnsats.

Dette er Sortlands «vennskapsby» der det har vært flere offisielle besøk begge veier.

Nå ber Toine C. Sannes i MDG (Miljøpartiet de Grønne) om at Sortlands ordfører sender en klar melding østover.

Guvenør Andrei Chibis i Murmansk fylke med Z-symbolet med brystet (foto: Chibis Telegram-konto).

– Miljøpartiet De Grønne i Sortland fordømmer på det sterkeste Russlands invasjon av Ukraina, sier Sannes.

Hun mener kommunestyret i Sortland må vise sin støtte til det ukrainske folk, inkludert dem som er kommet til Sortland som flyktninger.

– Sortland bør fryse vennskapsby-samarbeidet med Monchegorsk, sier Sannes.

Samarbeidet bør suspenderes så lenge Putin-regimet er i krig mot og okkuperer Ukrainsk territorium.

Ved en slik handling viser Sortland sin motstand mot de krigshandlinger som Russland utøver mot et annet naboland.

Og vi sender et tydelig signal til øverste myndigheter i Monchegorsk.

Dessuten også til vanlige innbyggere som kan være offer for Putins propaganda.

Toine C. Sannes tar derfor saken opp i kommunestyret torsdag og ber ordfører Karl Erling Nordlund svare.

– Hva mener ordfører om at Sortland har en vennskapsby i Russland, sett i lys av Russlands innovasjon av et naboland?

Hun spør også om ordfører vil ta initiativ til å suspendere vennskapsavtalen, og begrunne dette overfor ledelsen i Monchegorsk?