Ønsker seriøst arbeidsliv

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

– Vi vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører.

I dag presenterer vi de første forslagene om å stille flere og strengere seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser.

Vi heier på de seriøse aktørene som det helt klart er flest av. Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner.

Disse innkjøpene kan utgjøre et attraktivt marked for kriminelle aktører.

«Norgesmodellen» skal stille nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

Målet er at det offentliges innkjøpsmakt skal bidra til sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.

Norgesmodellen innføres i faser. Først vil man foreslå strengere bestemmelser i bygge- og anleggsnæringen, samt renholdsbransjen.

– Vi ser at det fortsatt er store utfordringer med sosial dumping og arbeidslivkriminalitet i enkelte bransjer og næringer.

Det offentlige har et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet i forbindelse med egne anskaffelser, og jeg mener at forslagene vil bidra til nettopp dette, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I begge bransjer er andelen utenlandske arbeidstakerne og arbeidstakere med innvandrerbakgrunn høy.

Det fører også til språkproblemer, som gir større risiko for ulykker og skader, og større sannsynlighet for at helt fundamentale arbeidstakerrettigheter ikke blir ivaretatt.

– Det er avdekket underbetaling av utenlandske arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen, og vi vet at det forekommer i store offentlige anleggsprosjekter.

I tillegg har myndighetene avdekket en rekke tilfeller av ulovlige lønns- og arbeidsvilkår i renholdsbransjen. Dette vil regjeringen ha en slutt på, sier Mjøs Persen.