Vil unngå «luksusfellen»

Ordføreren i Sortland vil åpenbart ikke delta i programmet «Luksusfellen». Kommunen setter på bremsene og stryker en hel rekke store planer. Dessuten må innbyggere bidra mye mer.

Varaordfører Tove Mette bjørkmo, ordfører Karl Erling Nordlund og kommunedirektør Rita Johnsen (foto-collage).

Det er ikke bare «Ola og Kari» som merker økte priser, høyere renter og variable kraftpriser.

Også i Sortland rådhus har både ledelse og politikere sett dette.

For å unngå både TV-programmet «Luksusfellen» og Robek-lista, blir det nå en helt annen linje.

Tidligere har det vært snakket og vedtatt voldsomme planer hos Sortland lokalpolitikere.

Ny barneskole, ny hall, nytt basseng, nytt helsehus, nye renseanlegg og ny vannkilde.

Prislappen på dette var gjerne omkring 1,5-2 milliarder kroner.

Nå har man sett over regningsbunken og økonomisjefen har gitt sine faglig råd.

Ny barneskole kommer ikke de nærmeste årene. Heller ikke ny svømmehall. Helsehus er helt strøket.

En ny «liten» idrettshall kan komme, men også det er usikkert.

Noen må jo betale.

Budsjettet for kommunen skal behandles før jul og her blir det tydelige kutt i «ønskelisten».

Innbyggerne i Sortland sliter selv med økte matpriser, dyr bensin, økte renter og lave lønnstillegg.

Nå kommer det uansett 13% økning i avgiften fra Reno-Vest, som alle innbyggere i Vesterålen må betale.

Eiendomsskatten skal øke med 10% hvert år fremover i Sortland kommune.

Avgiftene for vann og avløp skal dobles, da det er vedtatt store investeringer på dette feltet.

Det er altså ingen hjelp for «Ole og Kari Sorte» å få i sitt lokale rådhus.

Regningene på renovasjon, vann, avløp og eiendomsskatt vil vokse kraftig.

Kommunestyret i Sortland var samlet torsdag og her fikk lokale politikere en solid innføring i pengebruk fra økonomisjef Johnny Kvalø.

Kommunedirektør Rita Johnsen fulgte opp med å slå fast at en rekke prosjekt nå må skyves langt ut i tid.

Det nye sykehjemmet i Lamarka skal imidlertid bygges som vedtatt, og her håper man fortsatt på et tilskudd fra staten på 100 millioner.

Dersom dette ikke skjer, spøker det også for en ny idrettshall.

Kommunens budsjett for 2023 er ikke vedtatt ennå, og skal behandles i et senere møte før jul.