Magert for Tinden

Økonomien for «Stiftelsen Handelsstedet Tinden» er heller svak. Man ber nå om hjelp fra Øksnes kommune for å kunne starte med henging av fisk i større målestokk, på egne hjeller.

Handelsstedet Tinden i Øksnes vestbygd drives av en stiftelse, ledet av Asle Sørdahl. Nå leter man etter inntektskilder for å få det økonomiske til å gå ihop. Tørrfisk kan være svaret.

Stiftelsens ønske er å få etablert et volum på tørrfiskproduksjon i Tinden, som kan gi akseptabel avkastning og redusere behovet for store offentlige overføringer i fremtida. Man ber derfor Øksnes kommune bidra med 150.000 kroner. Dette har kommunen allerede har avslått, men saken skal opp til ny behandling i formannskapet, ettersom stiftelsen har anket avslaget.

Denne gang foreslår saksbehandler Inge Dag Røkenes at det gis et tilskudd fra kommunen på 50.000 kroner, altså en tredel av søknaden.

Øksnes kommune bevilget 26. februar et tilskudd på kr 20.000,- til oppføring av hjeller i Tinden for henging av fisk, som et første ledd i formidlingsprosjektet ”Tørrfisk fra Handelsstedet Tinden”. Denne utbyggingen ville ha en kapasitet på 15 tonn rund fisk. Kommunen medvirket for å vise at det tidligere også har vært drevet med henging av fisk på Tinden. En oppføring av hjeller ville gi et autentisk uttrykk av stedets tidligere virksomhet.

Deretter kom en ny søknad om å utvide prosjektet i en «del 2», med ønske nå om 150.000 kroner til fra kommunen. Øksnes kommune avslo denne søknaden 2. juni. Stiftelsen Handelsstedet
Tinden har senere anket over avslaget og opprettholdt søknaden om et tilskudd. Nå blir det altså ny behandling og her kan vedtaket bli tilskudd på 50.000 kroner.

Kommunen mener at det er vanskelig å gi noe stort tilskudd fra næringfondet, da dette vil bryte litt med målsettingen. I de statlige føringene for bruken av fondet heter det at midlene kan benyttes til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter, tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) og grunnlagsinvesteringer. Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres.

Kommunen tar ikke stilling til om det er overkapasitet på hjeller (eller hesjer) for henging av fisk i Øksnes. Om fiskeprodusentene vil satse på tørrfisk, så bør det henges fisk, skriver Røkenes i sin saksutredning. Problemet oppstår om kommunen går inn med 150.000 kroner i tilskudd for å dekke oppsetting av hjeller i Tinden. Kommunen har ikke tidligere støttet oppsetting av fiskehjeller.

Stiftelsen Handelsstedet Tinden har hatt underskudd på driften de 3 siste årene. I fjor var salgsinntektene på 141.000 kroner og andre inntekter 731.000 kroner. Med utgifter på 931.000, endte regnskapet med underskudd på 74.000 kroner. Også året før var det underskudd, selv om inntektene da var på hele 1,3 millioner.

Debatten har nylig rast i Øksnes etter at stiftelsen vedtok å utelukke barnebarna etter Skjalg Halmøy både fra styret og fra handelsstedet. Man mener at det hele tiden har vært klart at nå Skjalg Halmøys barn var gått bort, slik de nå er, skulle denne familien ikke lenger ha noen nøkkelrolle i Tinden. Barnebarnet Frid har imidlertid hatt et ønske om å videreføre bestefarens «arv», men er ikke blitt hørt hos styret i stiftelsen.

Stiftelsen ledes av Asle Sørdahl, som styreleder, mens Sverre Tåga og Karl Albregtsen er styremedlemmer. Asle Sørdahl har også sitt eget sted i Øksnes vestbygd, med «Skolestedet Finvåg».

Om det nå blir flere fiskehjeller i Tinden og dette gir økonomisk uttelling, kan stiftelsen kanskje sikre stabil inntekt fremover for å ivareta vedlikehold og drift av det verneverdige handelsstedet ute i havgapet. Spørsmålet er om politikerne i Øksnes nå vil gi tilskudd, slik at hjellene kan settes opp.