LoVe-olje blir årets sak

Året 2017 vil bli preget av den kommende valgkampen for stortingsvalget til høsten. LoVe-olje er spådd å bli et av de heteste temaene i debatten og særlig innen AP er det full splid om dette.

Før jul gikk Myres store sønn, Tord Lien, av som oljeminister. Kjell-Børge Freiberg (bildet) fortsetter i OED som statssekretær, men nå også som toppkandidat for FrP. Uansett vil han få LoVe-olje som årets store valgkampdebatt (foto: bildemontasje/OED).

Sortland kommunestyre vedtok en uttalelse før jul der man støtter forslaget om konsekvensutredning for oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vedtaket kom etter forslag fra Høyres Beate Bøe Nilsen og ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer. Her ble det ikke anledning til noen debatt. Flertallet bestod av representantene fra Høyre, FrP og deler av Arbeiderpartiet. Også ordfører Tove Mette Bjørkmo stemte for forslaget.

Bjørkmo er i godt selskap, ettersom nesten alle ordførerne i Lofoten og Vesterålen er positive til konsekvensutredning. Alle kommunestyrene i Lofoten har imidlertid gått imot sine ordførere og sagt nei. Også i Vesterålen er det svært delte meninger om denne saken. Nordland fylkesting har også stemt for en konsekvensutredning, selv om saken ikke har vært drøftet ute i de lokale partilagene.

Oljeminister Tord Lien fikk i høst sterk kritikk da det viste seg at han hadde «snikåpnet» Lofoten og Vesterålen i den nye konsesjonsrunden. Statsminister Erna Solberg rykket raskt ut og irettesatte Lien og slo fast at det ikke skal åpnes for oljevirksomhet i dette området i denne perioden. Som kjent er nå Lien gått av som oljeminister, mens statssekretær Kjell-Børge Freiberg fra Hadsel fortsatt sitter i Olje- og energidepartementet. Freiberg vil toppe lista for Nordland FrP og trolig fronte et klart standpunkt for oljeåpning i LoVeSe.

Innen LO er det sterkt delte meninger, der 3 store fagforbund har tatt stilling imot konsekvensutredning for LoVe. LO har et tidligere kongressvedtak på ja, men nå er det usikkert hva flertallet mener. Også innenfor Arbeiderpartiet er det helt åpent hva flertallet vil si på kommende landsmøte. Fylkeslagene for AP i Troms og Finnmark har gått imot, mens Nordland trolig vil si ja. På Sør- og Vestlandet er man for, mens Oslo trolig vil gå imot. Også AUF har vedtak imot konsekvensutredning.

NRK har i dag tatt en ringerunde og det viser seg at AP kan ha flertall imot en konsekvensutredning. Tidligere har Hedmark, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Hordaland vært for, men alle disse fylkeslagene vil nå ta saken opp til ny vurdering. Stemningen ser ut til å ha snudd, og dermed kan det bli flertall mot konsekvensutredning nå.

Høyre er klart for både konsekvensutredning og åpning, og det samme er FrP. Mellompartiene er sterkt imot, slik også SV og Rødt er. Det vil dermed bli Arbeiderpartiets standpunkt som vil avgjøre kampen om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Saken vil trolig komme opp på lokale møter i partilagene fremover og på årsmøtene til fylkeslagene, før landsmøtet.

Leder i Nordland AP, Bjørnar Skjæran, uttalte nylig til Dagens Næringsliv at det kan gå mot et kompromiss i saken. -Arbeiderpartiet har tradisjon for å finne kompromisser som vektlegger både industri, verdiskaping og andre hensyn og dessuten er basert på kunnskap, sier Skjæran og legger til at de to mulige kompromissene er utsettelse eller utredning av kun deler av områdene. Til NRK antydes det at tilhengerne i AP kan foreslå å holde området vest av Lofoten utenfor, mens man åpner resten.

Fra miljøpartiene vil denne saken trolig bli kjørt frem som en av de viktigste i valgkampen, så LoVe-olje blir nok det store temaet i 2017. Fra fiskernes organisasjoner er det kommet entydige anbefalinger om å si nei til både konsekvensutredning og videre aktivitet med seismikk og andre undersøkelser.