Mange nye bedrifter

I løpet av 2016 ble det registrert 167 nye bedrifter i Vesterålen, mens det var 44 som ble avviklet. Svært mange av de nye bedriftene kom i tilknytning til fiskeriene, enten direkte eller indirekte.

Brønnøysundregistrene er den sentrale databasen for alle bedrifter i Norge, der man har oversikt over alle som starter opp og legger ned sine virksomheter (foto: Brønnøysundregisteret).

Sortland peker seg ut som mest aktiv innen næringslivet i Vesterålen. Her ble det stiftet 65 nye bedrifter i fjor. 5 gikk konkurs og 6 ble avviklet på annen måte. Flere av nykommerne i Sortland har allerede gjort seg godt bemerket. Regnskapsførerne hos Adwice Vesterålen AS, med Arnfinn Glad i spissen, har allerede en rekke andre firma på kundelista. Det har også Alpha konsulent AS og Rolf Lossius. Ellers skiller de nye bedriftene i Sortland seg litt fra Vesterålen forøvrig, ettersom det her skjer mest innen forretning og eiendom.

Sortland hadde 5 konkurser i fjor, og størst av disse var supplyrederiet Sea Supply AS og holdingselskapet til samme. Dette er tidligere omtalt av Vesterålnytt. Selskapene Norwegian Graphite as, Vesterålen Bygg as og entreprenør Marvin Hansen as gikk også konkurs i fjor. De tre sistnevnte hadde allerede liten virksomhet før oppbudet, så konsekvensene her ble egentlig små.

Øksnes har også et meget aktivt næringsliv, der man ser særlig stor nyskaping innen fiskerinæringen. Her ble det startet opp 32 nye bedrifter i 2016, og bare 2 gikk konkurs. 10 andre ble avviklet gjennom oppløsning og tvangsavvikling. En av nykommerne i fjor var Vesterålen Seaweed as i Strengelvåg, der Vidar Carlsen er daglig leder. Styret består av Jan og Bård Brun, samt Kristian Klo. Stifterne sier at man skal drive med forskning på makroalger og marint havbruk, med tanke på dyrking og produksjon for kommersiell drift. Grunderne har lagt inn 100.000 kr i aksjekapital.

Andøy hadde et bra år innen næringslivet i 2016, selv om mye av nyhetene dreide seg om nedleggelse av flystasjonen. 29 nye bedrifter så dagens lys i Andøy i fjor og ingen gikk konkurs. Det var 3 bedrifter som ble avviklet på annen måte. Som i Øksnes var det mange nyetablerte innen fiskeriene, med Bleik Fisk as, Straumgutt, Nøssværing og Andenes Kystfiske as.

Hadsel er en ganske stor kommune i Vesterålen, men hadde bare 23 nyetableringer i fjor. Her ble det samtidig 4 konkurser og 8 andre avviklingen. Av nyregistrerte bedrifter hadde Trollfjord Kraft 3 nye datterselskap og ellers kom det flere nye innen eiendom. Direktøren i Norlense på Fiskebøl, Terje Olav Hansen på Strønstad, stiftet et nytt aksjeselskap i fjor sommer med eneste formål å eie aksjer i nettopp Norlense as. Her kom det som kjent inn nye eiere rett før jul, etter at bedriften hadde store økonomiske utfordringer utover høsten på grunn av manglende oppdrag.

Bø er Vesterålens minste kommune i folketall og her var det naturlig nok lavest antall nyetablerte bedrifter også i 2016. Likevel var det 18 nyregistrerte, mens det var 3 konkurser og 3 avviklinger. Av de nye bedriftene må vi nevne Gullonga AS og Står han av AS, som spennende innen varehandel. Håkon Ulriksen eier en mengde eiendommer i Bø og Sortland, og han stiftet i fjor et eget selskap, Ulrix Eiendom as, som kun skal drifte dette. Formålet er oppgitt som «kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom samt virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder delta i andre selskaper».

Kunkursene i Bø var Straume Servicebygg DA, Straume Invest as pluss Straumsjøen Bygg og Vedlikehold as. To av de avviklede firmaene var etter vaktsentralen, med Veva AS og Veva holding as.