Løsning før helga

Beboerne i den nye blokka i Steinbruddet kan trolig flytte inn til helga. Kommunalsjef Terje Kili bad politikerne klubbe igjennom hele saken torsdag morgen, og det gjorde man enstemmig.

Kommunalsjef teknisk i Sortland kommune, Terje Kili (foto: collage VNY).

Forviklingene omkring de 14 nye leilighetene i Steinbruddet ser ut til å løse seg i tolvte time, eller nærmere bestemt tidlig torsdag morgen.

Da var ledelsen i Sortland kommune innkalt til et ekstraordinært møte i formannskapet.

Den litt merkverdige saken gjelder en ferdig boligblokk, som har stått klar siden januar, men ikke kunne tas i bruk.

Saken skulle opp i et møte 16. mars, men da ble saksbehandleren syk.

En ny saksbehandler ble hyret inn for et par uker siden, samtidig som flere politikere krevde et hastemøte om saken.

Utbyggerne har også vært ute i media og brukt til dels sterke ord om kommunalt servicenivå.

Nå har det hele løst seg, uten flere videreverdigheter.

Kommunalsjef teknisk, Terje Kili, skriver i en utredning til ordfører og formannskapet at alt kan godkjennes nå.

Dette ble fulgt opp av politikerne i formannskapet, som enstemmig gav sin godkjenning på alle punkt.

Dermed vil de som har kjøpt leiligheter kan flytte inn til helga.

– Kommunedirektøren innstiller på å innvilge omsøkte dispensasjon, endringstillatelse, igangsettingstillatelser og midlertidige brukstillatelse, var Terje Kilis forslag.

Dermed har en to år lang saksbehandling, med 41 poster i det kommunale saksregisteret, fått en foreløpig «lykkelig slutt».

En endelig ferdigattest kan utstedes i september, når også uteområdet omkring blokka er opparbeidet.

Dette gjelder kun den første av totalt 4 blokker som skal bygges i Steinbruddet.

Kommunalsjef Kili er imidlertid fortsatt kritisk til de søknadene som er sendt inn til kommunen.

Han går faktisk så langt at han anbefaler utbyggerne å hyre inn andre rådgivere.

– Det anbefales også at ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende fratas sine ansvarsretter for en periode, sier Kili.

Dette får ingen innvirkning på forholdene for «Blokk A», som nå står ferdig.

Det er det resterende prosjektet som nå vil få en egen saksbehandling, der flere forhold fortsatt er uavklart.