Laveste ledighet

Ved utgangen av mars var det registrert 1 555 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken og er lavest i landet.

Tar vi også med de 379 arbeidssøkerne som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 1,6 prosent, også dette lavest i landet.

I tillegg til de helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er det 888 delvis ledige i Nordland.

Dermed er det totalt 2 822 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 920 færre arbeidssøkere enn samme måned i fjor, som gir en nedgang på 25 prosent.

– Arbeidsmarkedet i Nordland er fortsatt godt, og vi ser ingen betydningsfulle endringer i noen bransjer, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Også antall permitterte ligger på et svært lavt nivå, og det er fortsatt god tilgang på ledige stillinger.

Antall langtidsarbeidssøkere (arbeidssøkere 26 uker eller mer) er nesten halvert det siste året til 1 039 ved utgangen av mars.

I denne gruppen har 38 prosent innvandrerbakgrunn og andelen har vært økende.

– Det er svært gledelig at antall langtidsarbeidssøkere går ned, noe som viser at dagens arbeidsmarked gir muligheter for flere. sier Stavnes.

– Samtidig er det bekymringsfullt at innvandrere utgjør så stor del av de langtidsarbeidssøkende.

Det er viktig at Nordlands-samfunnet klarer å ta i bruk denne arbeidskraften.

Her må vi i NAV og arbeidsgiverne i fellesskap legge til rette for at innvandrerne får brukt sin kompetanse og blir inkludert i arbeidsmarkedet i Nordland.