LNS fikk se lyset i dag

I dag mandag 30. januar kl. 12.42 gikk den siste salven med 252 kg dynamitt av i tunnelen mellom Grytøya og Bjarkøy. En ny milepæl er nådd for vesterålske «Leonhard Nilsen».

LNS-konsernet kunne i dag feire gjennomslag i Bjarkøyforbindelsen, i et stort prosjekt der det fortsatt gjenstår mye arbeid. Her er det tradisjonelle bildet av «sluskene på røysa» med direktør Frode Nilsen i front (foto: LNS).

Ennå i dag er det slik at du må ta ferge mellom øyene, Sandsøya og Bjarkøya. Når tunnel og bruer står ferdig, er området fergefritt over til både Sandsøy og Bjarkøy. Den nye Bjarkøyforbindelsen åpner rundt årsslutt 2018. Det er entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) fra Strandland i Andøya som står i spissen for dette prosjektet og deres opprinnelige kontrakt var på 440 millioner. Den ble inngått for to år siden, så totalbeløpet er trolig litt høyere i dag.

Bruene kommer i tillegg med ca 225 millioner netto. Det er fire bruer som skal bygges, hvor den lengste er Sandsøysundbrua på 305 meter. Sammen med sjøfyllinger vil bruene utgjøre forbindelsen mellom Grytøy og Sandsøya. Implenia Norge AS leverte lavest på pris, med sitt tilbud på i underkant av 224 millioner kroner (eks. mva.). Kontrakten fikk de i konkurranse med fire andre tilbydere. Byggingen starter etter planen i løpet av vinteren 2017. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.

Etter at siste tunnel-salve nå gikk i dag og gjennomslaget dermed er et faktum, så er det tradisjon med feiring hos «Leonhard». Det vil derfor være tradisjonell gjennomslagsfest med kake, kaffe, og en liten konjakk. Det vil være representanter fra Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og andre sentrale personer for å feire sammen med anleggsarbeiderne og LNS.

LNS har vært hovedentreprenør på tunnelen, veiene og sjøfyllingene over Sandsøysundet. Det er LNS Saga som har laget fyllingene over Sandsøysundet, mens sveitsiske Implenia med underentreprenør ONOS skal bygge bruene.

Anleggskontoret til LNS ligger på Grytøya. Her er det anleggsrigg med kontorer og boligrigg, samt verksted for vedlikehold og reparasjon. I tillegg er der et eget bygg som huser sprengstoff. Det er mye som gjenstår før tunnelen er ferdig, men om en ukes tid kan anleggsarbeiderne kjøre gjennom med maskinene de trenger på andre siden. Man går da inn i en ny fase av prosjektet før det er ferdigstilt.

Den som fikk det ærefulle oppdrag å skyte av salven, var rengjøringshjelpa Siv Fallmyr Jensen, som er lokal fra Grytøya, men har bodd tidligere på Sortland. Her tar hun en boble-skål med LNS-leder Frode Nilsen etter at salven var avfyrt (foto: LNS).

Kvernsundtunnelen skal være ferdig høsten 2018, men i dag var det altså gjennomslag. Snart starter også arbeidet med bruforbindelsen til Sandsøy. Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune.

Bjarkøyforbindelsene består av en undersjøisk tunnel mellom Grytøya og Bjarkøya på 3.250 meter, pluss en sjøfylling og bru mellom Grytøy og Sandsøy. Her er det 900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt to lavbruer på 66 meter og på 44 meter. I tillegg kommer ny vei på Grytøy over 2 kilometer, ny vei på Sandsøya med 400 meter og ny vei på Bjarkøy med 200 meter. Dette fremgår av en pressemelding fra LNS-konsernet