Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vesterålen blir spart

Fylkets omlegging av båt- og ferjetrafikk skal gi store innsparinger. Vesterålen går i første runde klar av dette, men Fiskebøl-ferja kan få et kutt om kveldene, viser forslaget som nå er lagt frem.

Samferdselsråd Willfred Nordlund får overlevert utredningen fra prosjektleder Jørn Sørvig (foto: Nfk/Berit Stensland).

På Helgeland kan det bli betydelige kutt og samordning av trafikken på hurtigbåter og ferjer, om den ferske utredningen blir fulgt opp. Nord i fylket blir det mindre justeringer. Vesterålen ser i første omgang ut til å gå klar av store kutt, men det kan likevel komme innstramminger. Det er kveldsrutene på Fiskebøl-ferja som kan bli noe redusert, ettersom det er mulig for personbiler å kjøre via Lofast. Rutene med ferje og hurtigbåt i Raftsundet og Øksnes vestbygd vil gå som i dag, dersom det fortsatt er behov.

Anbefalingen er at man skal følge nøye med på utviklingen i trafikken på disse sambandene og kutte ned dersom det viser seg at behovet blir mindre enn i dag. Dette gjelder både hurtigbåten i Øksnes vestbygd og rutene ut fra Stokmarknes. Ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel har deltatt i referansegruppa.

Dagens rutetilbud koster fylket 1.016 millioner. Med omlegging håper man å spare 86 millioner, slik at fremtidig kostnad blir 930 millioner pr år. Fylket legger særlig vekt på å ikke ramme behovene som næringslivet har.

De nordnorske fylkeskommunene har lansert strategien «Fra kyst til marked» med en felles ambisjon om at samferdsel skal bidra til vekst i næringslivet. -Vi må være sikre på at de pengene vi bruker på ferje og hurtigbåt bidrar til akkurat det. Nettopp derfor gjennomføres det en omfattende gjennomgang av alle våre tilbud på sjøen, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (SP). Han understreker at hurtigbåter og ferjer er livsnerve for mange kystsamfunn i Nordland. Arbeidet med det nye kartet handler derfor om å se på hvilke behov innbyggerne har.

Initiativet til kartet ble tatt i 2015. Det var det to grunnen til. -For det første er det flere tiår siden det var gjennomført en skikkelig gjennomgang av hurtigbåt- og ferjetilbudet i fylket. For det andre får Nordland fylkeskommune mindre penger til å utvikle tilbudet til innbyggerne og næringslivet, slik opplegget var skissert fra regjeringen, påpeker Nordlund.

Med mandat fra fylkesrådet er det engasjert en egen prosjektleder for å arbeide frem et forslag til nytt kart. Mandag 30.januar fikk fylkesrådet overlevert forslaget til nytt hurtigbåt- og ferjekart fra prosjektlederen. -Det er avgjørende at de som kan bli berørt av eventuelle endringer blir hørt. Derfor går forslaget ut på en grundig høring, understreker Nordlund.

Høringsfristen er satt til 1.juli 2017. -På bakgrunn av forslaget og innspillene i høringsrunden samt forslaget til kommuneproposisjon, hvor regjeringen bestemmer fylkeskommunens inntekter, vil fylkesrådet utarbeide sak til fylkestinget. Fylkestingsaken vil være fylkesrådets politiske forslag, avslutter Nordlund.