Aktiv fiskehandler

Ståle Nilsen er bosatt på Myre og driver meget aktivt som fiskehandler. Ifølge Øksnesavisa omsatte han i fjor fisk for hele 460 millioner kroner via selskapet Ståle Nilsen Seafood as. Dette selskapet eies med 70% av danske Kangamiut Holding as, mens resten av aksjene eis av Nilsen selv. Volumet i fjor var på imponerende 18.000 tonn og noe av dette gikk nok til hovedeieren i Danmark, som er et nokså stort konsern som eier fiskeribedrifter i flere land. Hoveddelen av salget er imidlertid til fiskeindustrien i Kina, og det er leveranser fra trålere og autolinere som her finner sine kjøpere. Året før, altså i 2015, meglet Ståle Nilsen fisk for «bare» 260 millioner, som var litt nedgang fra tidligere år. Ståle Nilsen Seafood as har kontor på Myre, men det er svært lite av den lokale fangsten som selges gjennom dette selskapet.