Letter på tiltakene

Fra tirsdag kveld fjernes svært mange av «korona-tiltakene». Samfunnet åpner opp igjen på mange felt. Nå skal vi leve med viruset, i stedet for å bekjempe det med inngripende smittevern.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier vi nå ikke skal være redd korona (foto: Regjeringen).

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjerner regjeringen svært mange av koronatiltakene.

Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

– Mange vil bli smittet i disse ukene fremover, og det må vi forberede oss på. Men nå er vi i stand til å håndtere smitteøkningen.

Nå er det på tide å omstille oss og leve mer som normalt. I snart to år har vi fått høre at vi skal være redd for korona, framover skal vi leve med viruset.

Vi tar sikte på å fjerne tiltakene helt innen 17. februar hvis utviklingen ikke blir vesentlig forskjellig fra det vi når ser for oss, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Den virusvarianten vi har nå, gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og selv om mange blir smittet, blir færre innlagt på sykehus.

Vi er godt beskyttet av vaksiner. Det gjør at vi nå kan lette på svært mange tiltak, selv om smitten stiger raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

– Tiden framover vil bli krevende. Svært mange av oss vil bli smittet, sier Støre.

FHI anslår at kanskje så mange som mellom 3 og 4 millioner personer kan bli smittet av omikron før sommeren.

– Vi må planlegge for opp mot 20 prosent sykekefravær. Vi beholder derfor noen tiltak for å forhindre at altfor mange blir syke og borte fra jobben samtidig, sier Støre.

Beslutningen bygger på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som anbefaler at mange av tiltakene nå kan fjernes.

Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å gjøre noen flere lettelser enn helsemyndighetene rådet til.

– Vi må forvente økt smitte som følge av lettelsene. Vår vurdering er likevel at mer inngripende tiltak som rammer folk og næringsliv ikke er forholdsmessig, gitt at vi i dagens situasjon har en lav belastning på helsetjenesten og god kontroll på sykefraværet, sier Støre.

Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.

På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes.

Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler.

Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik vi nå ser for oss. Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn.

Isolasjonstiden forkortes altså fra 6 til 4 dager.

Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes.