Mer kraft fra vind

Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med høye investeringer i vindkraft over flere år som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg.

Vindkraftproduksjonen på 9,9 TWh i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620 000 husholdninger, viser tall fra SSB.

Produksjonen av kraft var på 154,2 TWh i 2020. Det er 14,3 prosent mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

Den store vannkraftkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med mye nedbør og store tilsig til norske vannmagasiner i 2020.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var også høyere enn medianen i store deler av året og i andre halvår lå den i perioder over historisk maksimum for perioden 2000-2019.

Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg bidrar også til høyere kraftproduksjon over tid.

Selv om vindkraften øker mye, er fortsatt vannkraft dominerende i den norske kraftproduksjonen.

Vannkraft utgjorde 91,8 prosent av den totale kraftproduksjonen på 154,2 TWh i 2020, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,7 og 6,4 prosent.

Norge eksporterte 25 TWh i 2020, mens det ble importert 4,5 TWh.

Det ga et eksportoverskudd på om lag 20,5 TWh, som er det høyeste som er registrert i statistikken.

Den høye nettoeksporten kan ses i sammenheng med den rekordhøye produksjonen av elektrisitet og veldig lave strømpriser i Norge i 2020.