Landligge hele uken

Forrige uke hadde kystfiskerne i Vesterålen store utfordringer med været og dermed ble det «bare» tatt på land 1.500 tonn torsk. Lyspunktet er at kiloprisen var ganske god.

Landligge har det vært mye av i vinter for kystfiskerne i Vesterålen, med svært mange dager med så mye vind og bølger at de minste båtene ikke har hatt forhold for fiske.

Råfisklaget fikk i forrige uke inn 15.300 tonn torsk og skrei. Av dette ble hele 10.400 tonn levert i Lofoten, ettersom fisket «på innersida» betyr at man ligger i le for nordvesten utenfor Henningsvær. Lofotveggen er fjellrekken som i århundrer har gjort det mulig for små båter å delta i vinterfisket, rett utenfor land og i ly for vind og bølger. Dette har i år vist seg som en fordel Vesterålen ikke har, selv om «VM i skreifiske» forrige helg ble preget av dårlig vær.

Mens det i Lofoten altså ble tatt på land 10.400 tonn torsk i forrige uke, var resultatet i Vesterålen kun 1.500 tonn. Lyspunktet for vesterålfiskerne var at kiloprisen lå helt oppunder 23 kroner (3 øre under). Det var faktisk bedre pris enn i Lofoten. For fiskekjøperne er nok ikke dette like gode nyheter, ettersom mangel på fisk presser opp prisen og gir kjøperne mindre marginer i videresalget.

Ved mottakene i Hovden og Melbu ble det levert fine fangster fra snurrevad, som bidro sterkt til å trekke opp kvantumet. På Stø var det ikke levert garnfangster forrige uke og juskafiskerne hadde magre tider både her og i resten av Vesterålen.

Råfisklaget melder at omsetningen av fersk fisk forrige uke igjen var preget av været og at stadig flere båter har avsluttet sitt fiske, fordi de har tatt sine kvoter eller nærmer seg kvotetaket. Likevel ble 15.300 tonn fersk torsk landet til verdi 231,2 mill kroner. Snittpris kr 22,42 pr kg, som er samme snittpris som uka før. Av landingene i Lofoten var 5.780 tonn tatt på garn, 2.500 tonn på snurrevad, 1.350 tonn på juksa og 770 tonn på lina.

Fiskerne har de siste ukene tatt igjen noe av fjorårets forsprang i oppfisket kvantum, og ligger nå 4.980 tonn bak det som var på samme tid i fjor. Som følge av økte gjennomsnittspriser, fra 20,86 kr/kg i fjor til 23,02 i år, er verdien av de 157.110 tonnene i år likevel høyere enn førstehåndsverdien av 162.090 tonn fersk torsk omsatt til samme tid i fjor. Verdien av årets torskekvantum er 2.456 mill kroner, mot 2.287 mill kroner i fjor.