Laks gir 80 millioner

Kommunene i Vesterålen kan se frem til litt ekstra penger fra Havbruksfondet. Til sammen er det snakk om 80 millioner der Hadsel kommune alene stikker av med 30 millioner.

Det er mye penger «i laks» både for næringa selv og for staten som «selger» konsesjoner. Nå drypper det også litt på kommunene fra det nye Havbruksfondet (arkivfoto: Sjømatrådet).

Det var i midten av juni at Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført totalt tre auksjoner på nye laksekonsesjoner. En hovedauksjon, og to auksjoner der resten av tillatelsene ble lagt ut for salg. Resultatene viser at det er 14 selskap som har fått tillatelser og har kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner.

– For kommune-Norge betyr resultatet av denne auksjonen mye. De vil nå få betalt for at de legger til rette for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

For kommuner og fylker som har lakseoppdrett betyr dette at de vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner gjennom Havbruksfondet. Havbruksfondet ble opprettet i juni 2016. 80 prosent av inntektene fra vekst i oppdrett fordeles til alle kommuner og fylker.

Området Vestfjorden og Vesterålen har fått øket volum der vinnerne er Ballangen Sjøfarm AS, Cermaq Norway As, Eidsfjord Sjøfarm As og Lofoten Sjøprodukter As. Området Andøy til Senja har også en økning, med selskapene Eidsfjord Sjøfarm As, Marine Harvest As, Salmar Farming As og Stingray Marine As. Eidsfjord Sjøfarm As har også kjøpt kapasitet i område Kvaløya til Loppa.

Eidsfjord Sjøfarm As kjøpte i denne runden 1.474 tonn ekstra oppdrettsvolum, og betalte fra 163.000 til 232.000 kroner pr tonn. Dette er engangsbetaling der 70% går til kommunene som har oppdrett, 20% til staten og 10% til fylkene.

Først i september-oktober blir det klart nøyaktig hvor mye som vil gå til det statlige Havbruksfondet. Summen baserer seg på registrert biomasse per 1.september. Det ligger ikke statlige føringer på bruken av midlene verken politisk, praktisk eller regnskapsmessig.

Dersom anslagene stemmer, slik Troms fylkeskommune har listet opp, så vil Hadsel kommune få utbetalt 30 millioner. Øksnes vil få 21 millioner, mens Sortlands del blir 17,5 millioner. Bø får 12 millioner, mens Andøy ikke får noe i denne runde.

Dette er penger som går til kommunekassen, og kan disponeres slik kommunene selv ønsker. Vesterålen har mange uløste oppgaver og det vil nok derfor bli en kjærkommen «gave» når det igjen skal settes opp budsjetter til høsten.