Laks berget torsken

Bedriften Gunnar Klo AS jobber både med hvit og rosa fisk. I fjor var det laksen som berget overskudd i regnskapet, fra minus 8 millioner på torsken til pluss 80 millioner for laksen.

Fiskemottaket på Stø er mottaker av store mengder torsk under vinterfisket og Gunnar Klo AS har en rekke sjarker som leverer fast til dette fiskebruket (arkivfoto).

Etter sykdom i laksemerdene i 2015, var selskapet Øyfisk AS igjen i full drift i 2016. Dette er et datterselskap av Gunnar Klo AS på Myre, og driver i det vesentlige med oppdrett av laks. Øyfisk AS gir jobb til 12 personer og disse leverte et driftsoverskudd på 81 millioner i fjor. Utsiktene for inneværende år er også gode.

Gunnar Klo AS driver også tradisjonelt fiskemottak på Myre for torsk, hyse og sei, og her var ikke resultatet i fjor noe særlig å skryte av. Omsetningen økte på grunn av gode priser, men på bunnlinjen ble det et minus på 8,5 millioner.

Morselskapet Gunnar Klo AS kunne sammenfatte året med et konsernresultat på nær 50 millioner kroner, etter at skatten var betalt. Da var det solgt fisk for nær 350 millioner, av både hvit og rød farge. Aksjonærene, med Gunnar Jarl Klo i spissen, kunne bevilge seg et nøkternt utbytte på 3 millioner.

Med utbetaling av 41 millioner i lønninger gav Gunnar Klo AS og Øyfisk AS jobb til 95 personer i fjor. Noen gikk på deltid, slik at det var 60 årsverk totalt. Selskapet er uansett en meget betydelig arbeidsgiver i Øksnes kommune, og et meget solid og tradisjonsrikt firma.

Gunnar Klo AS ble formelt stiftet i 1980, men har røtter helt tilbake til 1909 da Oluf Klo startet fiskemottak i Nyksund. Selskapet har etterhvert arbeidet seg opp til en kapitalbase på 282 millioner kroner. De 5 siste årene har man hatt 110 millioner i overskudd, så den opptjente egenkapitalen er nå på 150 millioner. Det aller meste av overskuddene forblir i bedriften, der man stadig gjør investeringer for fremtiden.

Øyfisk AS ble startet i 1987 og har 4 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. Selskapet har 6 lokaliteter og veksler mellom disse med oppdrettsmerdene. Klo har eget lakseslakteri på Myre, som tar hånd om oppdrettslaksen fra Øyfisk. Gode laksepriser og bra volum gjorde at resultatet i fjor ble rekordartet. Øyfisk AS har aldri før vært i nærheten av et driftsresultat på 81 millioner og overskudd på 59 millioner, slik det ble i fjor for laksen.