Gatekunst i Blåbyen

I tillegg til husene med særpregede Blåby-farger, kan Sortland nå vise til gatekunst på flere vegger i byen. Lørdag var nok et «street-art» klart, som dekor på en grå betongvegg.

Kunstnerne her er Tina Salora og Linda Zina Aslaksen, som har gitt en ansiktsløfting til den grå betongveggen på Sparebank-bygget. «Bak den grå masken er det fargerike og spennende mennesker.»

Blåbyen Sortland har etterhvert fått flere innslag som ikke går på selve «Blåby-prosjektet». Det seneste er flere gatekunst-bilder, som er langt mer kunstneriske enn tradisjonell tagging og sprayboks-grafitti. Lørdag ble det siste innslaget av denne typen vist frem på veggen til bygget som tidligere huset Sparebanken. Bak dette står to søstre, som begge er opptatt av illustrasjoner og visuelle uttrykk.

Prosjektet som nå er gjennomført ble realisert med hjelp fra mange lokale bidragsytere. Sortland kommune bevilget 10.000 kroner og flere bedrifter gav noen tusenlapper. Dessuten var det mange privatpersoner som var med og spleiset, for å få kunstverket opp. Prosjektet kostet 50.000 kroner. Blant annet gikk pengene til leie av lift og maling, pluss litt honorar til de to søstrene som var ideskaperne.

Begge søstrene er opprinnelig fra Finnmark, men er oppvokst i Buskerud og Telemark. Tilfeldighetene har gjort det til at begge har flyttet nordover i voksen alder, og begge jobber med kreative og visuelle prosjekter som levebrød.

Tina Salora Aslaksen er utdannet illustratør og kom til Vesterålen i 2011. Hun jobber nå som frilans illustratør med base på Sortland. Hun har hatt flere oppdrag lokalt, blant annet med programmet til byfesten da Sortland feiret 20 års bystatus.

Linda Zina Aslaksen kaller seg «street art-artist» og også utdannet illustratør. Hun har bemerket seg innen gatekunst både i London og Norge de siste årene. Og etter flere år i England, flyttet hun til Alta høsten 2016, og har gjort flere større prosjekt i Finnmark.

Bank-kvartalet på Sortland har hatt flere grå vegger og mye ugress i fellesområdet. Som et ledd i prosjektet nå ble det også gjennomført en dugnad, der det ble ryddet tromsøpalmer og annet ugress. Dette ble gjort i forkant av «Fæsterålen», for at byen skulle ta seg litt bedre ut. Også her var kommunen med og finansierte dugnaden.