Labert vinterfiske

Årets sesongfiske etter torsk og skrei har vært ganske labert. Kvantumet er 26.800 tonn lavere enn i fjor, men verdien er likevel opp 267 millioner kroner. Prisene har holdt seg høye.

Torsken er ikke verdt sin vekt i gull, med prisen er rimelig god (arkivfoto).

Nord-norske fiskebåter har i vinter levert fangster for mer enn 5 milliarder kroner.

Det er 359 millioner mer enn i fjor, og pr uke 16 var sluttsummen i år passert 5.200 millioner kroner.

Om vi ser kun på fersk torsk og skrei, så viser vekta at det er landet 134.500 tonn hittil i år.

Det er 26.800 mindre enn i fjor på samme tid, så skreien har altså sviktet mye i årets sesong.

Årsaken er litt uklar, men starten på sesongen ble hindret av mye dårlig vær.

Likevel er det økonomiske resultatet bra, både for fiskerne og rederne.

Årets verdi på torsken er 4.240 millioner kroner, og det er faktisk 250 millioner mer enn i fjor.

Prisene har ligget opp mot 50 kroner kiloet, for hodekappet og sløyd torsk.

Alt dette bygger på tall som leveres fra Norges Råfisklag.

Flere båter er nå ferdig med årets torskekvote, og man ser en kraftig reduksjon av leveranser av fersk torsk fra kystflåten, særlig i Lofoten.

Fiskerne i Vesterålen hadde en god uke nå og levert over 1.000 tonn, og det er dobbelt av kvantumet i Lofoten.

Totalt ble det levert fisk og skalldyr for 365 millioner i uke 16, som er en reduksjon på 46 prosent fra uka før.

I takt med årstiden og fiskens naturlige vandringsmønster, fiskes og leveres det mest i Finnmark nå, mens aktiviteten i Lofoten har avtatt.

Omsetningen av fersk sei trekker også opp, med 31.100 tonn til pris av 406 millioner kroner hittil i år.

Det er svært gode tall sett i forhold til fjoråret. Da var det 24.650 tonn og kun 239 millioner til fiskerne.

For fersk sei er kvantumet økt med 6.450 tonn og verdien er økt 167 millioner kroner.