Alle vil fikse skolen

Politikerne i Sortland vedtok i dag enstemmig å gi klarsignal til akutte tiltak for barneskolen i sentrum. Hva som skal gjøres, blir bestemt i løpet av våren, slik at jobben starter i sommer.

Lokalpolitikerne vil fikse barneskolen (foto: collage av 2 bilder).

– Vi kan ikke gå ut herfra i dag uten å gjøre et konkret vedtak, sa varaordfører Tove Mette Bjørkmo (AP), da skolesaken ble drøftet.

Kommunedirektør Rita Johnsen orienterte om at det er satt av en halv million allerede, som er øremerket vedlikehold på skolene.

Til Sortland barneskole har man bestilt utvendig solskjerming, som vil bli montert i sommer.

Politikerne fra alle parti var imidlertid samstemte over at dette langt fra er nok.

Nå har man gitt beskjed om å få en konkret rapport på bordet til neste møte, med klare punkt som må utføres.

– Vi må nok tenke kanskje 10 år frem i tid, sa Christoffer Ellingsen (Rødt).

Hvilke tiltak, og hva de vil koste, er altså ikke avklart.

Politikerne er imidlertid enstemmig innstilt på at noe må gjøres i løpet av sommeren som akutte tiltak.

Deretter kommer en jobb som skal sette skolebyggene i slik stand at de kan vare i kanskje 10 år til.

Bakgrunnen for det vedtaket som gjort i dag, er de utspill som er kommet fra foreldregruppa i FAU ved barneskolen.

Her har man hevdet det er kritikkverdige forhold spesielt for 1. klasse og SFO.

Blant annet er det beskrevet for lite toalett, der alternativene ligger i kjelleren, hvor de minste ikke våger å gå ned.