Skanska skal bygge veien

Så er det avklart. Skanska vil inngå kontrakt med Statens vegvesen om å bygge og drifte Hålogalandsveien. 16 milliarder er prislappen inklusiv moms, og det er innenfor vedtatt ramme.

Fornøyd duo. Prosjektleder Reidar Johansen og utbyggingsdirektør Stein Johnny Johansen (foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen).

Statens vegvesen og selskapet Hålogalandsvegen AS har intensjon om å inngå OPS-kontrakt for E10 Hålogalandsvegen.

– I en meget krevende økonomisk tid har vi sammen forhandlet frem et godt tilbud på å få finansiert, prosjektert, bygget og driftet OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

Målet er å kunne signere kontrakt i juni, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, i Statens Vegvesen.

Utbyggingen vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene.

Veganlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen.

Anskaffelsen er et offentlig-privat samarbeid (OPS).

Hålogalandsvegen AS tilbyr seg å prosjektere, bygge og drifte veganlegget i 15 år for 16 milliarder kroner, inklusiv merverdiavgift.

Den øvre rammen Stortinget har satt av til å anskaffe hele prosjektet, inkludert finansiering, grunnerverv, forarbeid og utgifter til Statens vegvesen, er på 21 milliarder i 2022 kroner.

Hålogalandsvegen AS er heleid av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Sveriges pensionsstiftelse.

Rentene Staten skal betale for anskaffelsen fastsettes ut i fra markedsrenten den dagen kontrakten inngås.

Dette er en vanlig prosedyre som på fagspråket kalles «financial close».

Kontraktens endelige størrelse er avhengig av renteutviklingen fram til signering. Den vil kunne endres både opp og ned.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler.

Det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje.

Anlegget skal stå ferdig sent i 2028.

Partene har inngått en avtale om «tidlig arbeid».

Det betyr at Hålogalandsvegen AS, deres hovedentreprenør Skanska Norge, og deres underleverandører, får starte detaljplanlegging samt mindre arbeid som avskoging og rigging, før kontrakten inngås.

Arbeidene vil starte i mai og vil bli varslet i god tid.

Det legges også opp til å holde åpne folkemøter om utbyggingen før arbeidene starter.

Artikkelen her bygger på en pressemelding fra Statens vegvesen.